Hiszpańskie Kościoły: NIE! dla małżeństw homoseksualnych

sob, 23 kwi 2005, 14:06:19

Autor: Mateusz Markiewicz

Kościoły chrześcijańskie i inne związku wyznaniowe w Hiszpanii razem wystąpiły przeciwko związywaniu związków homoseksualnych z małżeństwem. Hiszpański kongres, o czym informował Kosciol.pl, zatwierdził projekt zmiany Kodeksu Cywilnego w celu zezwolenia na zawieranie małżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci. Lansowany przez lewicowy rząd premiera Zapatero projekt znajduje się teraz w Senacie. Przedstawiciele różnych wyznań wraz z hiszpańskim episkopatem katolickim wydali wspólny komunikat w tej sprawie, oto jego fragmenty (za Radiem Watykańskim):

1. Małżeństwo monogamiczne i heteroseksualne stanowi część tradycji judeo-chrześcijańskiej oraz innych wyznań religijnych. W swojej podstawowej strukturze małżeństwo było i jest zasadniczą instytucją w historii społeczeństw naszego kręgu kulturowego.

2. Jakakolwiek modyfikacja instytucji małżeńskiej wymaga głębokiej refleksji, szerokiego dialogu oraz zgody społecznej, podobnie jak się to dzieje w przypadku podejmowania ważnych decyzji państwowych. Stąd kościoły i wyznania religijne proszą, aby nie modyfikować struktury małżeństwa.

3. Prawa, które chce się przyznać innym rodzajom związków różnych od związku małżeńskiego nie powinny dotknąć istoty i tożsamości samego małżeństwa.

Skład Senatu Hiszpanii:

Partia Ludowa - 126 ≈ 49%

Partia Socjalistyczna (Premiera Zapatero) - 96 ≈ 37%

Inne Partie - 37 ≈ 14%

Jest to przedostatni etap uchwalania ustawy, który opisuje Konstytucja Hiszpanii:

Artykuł 90 

1. Po przyjęciu ustawy zwykłej lub organicznej przez Kongres Deputowanych, jego Przewodniczący niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Senatu, który przedkłada projekt do rozpatrzenia Senatowi.

2. Senat w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia otrzymania tekstu, może w drodze umotywowanego orędzia przeciwstawić swoje weto lub wprowadzić do tekstu poprawki. Decyzja w sprawie weta powinna być podjęta większością bezwzględną. Projekt nie może być przedłożony Królowi dla nadania mu sankcji, jeżeli Kongres, w wypadku założenia weta, nie potwierdził większością bezwzględną, a po upływie dwóch miesięcy od założenia weta, większością zwykłą, tekstu pierwotnego, albo jeżeli nie wypowie się w sprawie poprawek, akceptując je lub odrzucając zwykłą większością.

3. Okres dwóch miesięcy, którym dysponuje Senat dla założenia weta wobec projektu lub zgłoszenia do niego poprawek, ulega skróceniu do dwudziestu dni bieżących w stosunku do projektów uznanych za pilne przez Rząd lub Kongres Deputowanych. 

Teoretycznie ostateczną decyzję podejmuje Król, lecz to także jest zastrzeżone. Praktycznie Król musi podpisać ustawę, choć nie wiadomo, czy nie powie twardego NIE!:                                  

Artykuł 91 

Król sankcjonuje w terminie piętnastu dni ustawy uchwalone przez Kortezy Generalne, promulguje je i poleca ich niezwłoczne ogłoszenie.

 

Konstytucja nie przewiduje nie podpisania ustawy prze Króla. Gdyby Juan Carlos I odmówił i tak nie zostałby ukarany, bo Osoba Króla jest nietykalna i nie podlega odpowiedzialności (Art. 56 Konstytucji Hiszpanii pkt. 3) .

Pełen tekst Oświadczenia po hiszpańsku

Senat Hiszpanii

Kosciol.pl - Śluby gejów w Hiszpanii

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050423140619681