Świadek na ślubie - czy musi być katolikiem?

wto, 26 kwi 2005, 13:58:53

Autor: Gość serwisu

Mam takie pytanie. W czerwcu biorę slub i chciałabym się dowiedzieć czy świadkiem na ślubie w kościele katolickim może być osoba wyznania prawosławnego. Byłam na kilku ślubach w kosciele katolickim gdzie świadkiem była osoba wyznania prawosławnego, ale ostatnio słyszałam ze ksiądz katolicki nie wyraził na to zgody.Chciałabym widziec jak to jest, czy sa jakies odgórne przepisy co do tego czy to jest indywidulana decyzja ksiedza.

Obok świadka urzędowego, do ważności zawartego małzenstwa, zgodnie z kan.1108 par.1 kpk wymagana jest obecnośc dwóch świadków zwykłych. Kodeks w tej kwestii nie podaje odgórnych uregulowań co do świadków. Przy czym w opraciu o normy ogólne odnośnie świadków to, świadkiem może być każda osoba, która zdolna jest dać świadectwo i potwierdzić zawarcie małżenstwa. Dlatego wyklucza sie z tego grona osoby pozbawione używania rozumu, ludzi chorych umysłowo oraz ludzi jednocześnie niewidomych i głuchych.

Co do stawianego pytania, to Dyrektorium Ekumieniczne z 1993r. stanowi n.136. "Członkowie innych Kościołów lub Wspólnot eklezjalnych mogą być świadkami w celebracji małżeństwa w kościele katolickim; katolicy zaś mogą być świadkami w małżeństwach zawieranych w innych Kościołach i Wspólnotach eklezjalnych."

Wynika więc z tego, że ksiądz nie może zabronić wykonywania tej funkcji prawosławnemu. Co najwyżej jego sprzeciw może dotyczyć np.  gorszącego trybu życia takiej osoby, niemoralnego postępowania, co wówczas  sprzeciwiałoby się godziwości pełnienia funkcji świadka. Jeżeli nie zachodzą żadne z tych przesłanek, ksiądz nie może indywidualnie kształtować tej sytaucji.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050423145853889