Międzyreligijne spotkanie papieża

pon, 25 kwi 2005, 23:52:51

Autor: Mirosław Miarczyński

Papież Benedykt XVI spotkał się dziś z przedstawicielami religijnymi przybyłymi do Watykanu na inaugurację jego pontyfikatu. Wśród gości byli przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz niechrześcijańskich religii.

Na początku papież pozdrowił przedstawicieli "Kościołów prawosławnych, wschodnich Kościołów prawosławnych i wspólnot kościelnych Zachodu". W swoim przemówieniu potwierdził zaangażowanie Kościoła katolickiego na drodze ku pełnej wspólnocie, której pragnie Jezus dla swoich uczniów.

"Kroczmy naprzód z nadzieją. Śladami moich poprzedników, zwłaszcza Pawła VI i Jana Pawła II, odczuwam potrzebę zdecydowanego potwierdzenia nieodwracalności ekumenicznego zaangażowania, podjętego przez Sobór Watykański II i kontynuowanego w następnych latach również przez Papieską Radę do spraw Popierania Jedności Chrześcijan" - stwierdził papież.

Benedykt XVI wyraził się także z uznaniem o postępach dialogu między muzułmanami i chrześcijanami. Zapewnił też, że Kościół chce w dalszym ciągu budować mosty przyjaźni między różnymi religiami pragnąc prawdziwego dobra człowieka i społeczeństwa a nade wszystko - pokoju.

" Pokój jest zadaniem, które winny podjąć wszystkie narody, zwłaszcza uznające swą przynależność do tradycji religijnych. Nasze wysiłki podejmowane w celu wspólnego umocnienia dialogu stanowią ważny wkład w budowę pokoju na solidnych podstawach." - powiedział papież na zakończenie spotkania.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050426000951927