Jałmużna i "taca" podczas mszy św.

nie, 1 maj 2005, 22:16:06

Autor: Gość serwisu

Witam. Interesuje mnie jakie jest stanowisko KRK wobec wiernych, którzy mimo iż regularnie uczestniczą w nabożeństwach niedzielnych, powstrzymują się jednocześnie od poczynienia jałmużny czy złożenia ofiary na tacę. Czy jałmużna podczas mszy świętej jest według KRK czynem niezbędnym do pełnego uczestnictwa w danej mszy świętej? Dziękuję.

Pełnnym uczestnictwem we Mszy św. jest uczestnictwo, będąc pojednanym z Bogiem w sakramencie pokuty z przyjęciem Najświętszego Sakramnetu. Jałmużna czy taca nie wchodzą więc w skład "pełnego uczestnictwa we Mszy Św.". Jednakże zarówno wspieranie duchownych pracujacych we własnej parafii jak też pomoc ubogim poprzez jałmużnę stanowią ważny element życia członka Kościoła.

Jeśli zaś idzie o jałmużnę i "tacę" podczasz Mszy to Pismo św. podaje kilka wersetów (podaję za "Tysiąclatką"), które pozostawiam pod rozwagę w sercu i sumieniu:
"bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę." (Łk 10,7);
"Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności." (Rz 4,4);
"Godzien jest robotnik zapłaty swojej." (1 Tm 8,15);

W ramach kościelnego przykazania dbania o potrzeby wspólnoty lokalnego Kościoła, do którego należą też Księża mieści się i obowiązek starania się o ich utrzymanie. Oczywiście wszystko zależyu też od naszych możliwości, choć i tu pojawia się przykład ubogiej wdowy. Łamanie przykazań kościelnych jest oczywiście grzechem przeciwko wspólnocie Kościoła.

Pozwolę sobie także przytoczyć kilka fragmentów, które mówią o samej jałmużnie:
"jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności." (Tob 4,10);
"Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego." (Tob 4,11);
"Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy" (Syr 3,30);
"Każdej jałmużnie bowiem wyznaczy miejsce i każdy według uczynków swych znajdzie [odpłatę]." (Syr 16,14);
"Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu." (Dz 10,4);

Jakub Sowiński

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050427094206933