Kościoły we wspólnej trosce o wodę

sob, 30 kwi 2005, 15:50:44

Autor: ks. Artur Karbowy SAC

Przedstawiciele Kościoła Katolickiego oraz Kościołów Protestanckich ze Szwajcarii i Brazylii podpisały deklarację ekumeniczną mówiącą o wodzie do której dostęp powinien stanowić jedno z podstawowych praw człowieka.

Deklaracja ta jest wynikiem pobytu przedstawicieli Kościołów Protestanckich w Brazylii. W trakcie wizyty w siedzibie Konferencji Episkopatu Brazylii zapoznali się oni z Kampanią Braterstwa dotycząca wody. Kościół Brazylijski co roku w okresie wielkiego postu promuje Kampanię Braterstwa mającą na celu wyczulenie katolików na ważne problemy społeczno-religijne. W 2004 roku tematem Kompani była woda jako źródło życia.

W podpisanej deklaracji uznano wodę jako prawo ludzkości a nie tylko jako substancję niezbędną istotom żywym. To ze woda jest prawem ludzkości zobowiązuje władze do zapewnienia każdemu obywatelowi dostępu do wody pitnej. W deklaracji przedstawiciele Kościołów wyrazili swój sprzeciw wobec prywatyzacji wody oraz opowiedzieli się za ogólnoświatową konwencją na rzecz wody pod przewodnictwem ONZ, zapraszając wszystkie Kościoły do włączenia się do walki o wodę dla wszystkich.

   Z okazji III Światowego Forum dotyczącego wody, które odbyło się w Kioto (Japonia) w dniach 16 – 23 marca 2003 roku Papieska Komisja Pokój i Sprawiedliwość wydala dokument: “Woda, główny element życia”. W dokumencie tym czytamy, ze woda jest konieczna do życia w każdym przejawie. Środowisko naturalne, ekonomia, rolnictwo, produkcja, polityka wszyscy jesteśmy zależni od wody. Dla społeczeństw biednych woda stała się kwestia przeżycia. Swobodny dostęp do wody jest podstawowym elementem wzrostu ekonomicznego, socjalnego, naturalnego.

Dokument Watykański wiąże problem dostęp do wody z kwestiami etycznymi: szacunkiem do życia, rozdzielenia dóbr, braterstwo miedzy ludźmi. Liczba ludności wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich 70 lat i zużycie wody wzrosło sześciokrotnie, jednak jakość słodkiej wody pogarsza się. Z całej wody jaka mamy na świecie tylko 2,5% jest słodka, z czego 0,5% jest dostępna. 0,007% wody dostępnej na świecie zaspokaja zapotrzebowana ludzkości. Według raportu Rady Ekonomicznej ONZ opublikowanego w marcu 2002 roku 120 milionów Europejczyków (1 na 7) nie ma dostępu do wody pitnej. Prawie 460 milionów ludzi na całym świecie żyje w strefach, które maja w jakiś sposób utrudniony dostęp do wody. W 2025 roku dwie trzecie mieszkańców ziemi może mieć problemy związane z brakiem wody. Rynek wody jest w rekach nielicznych firm. W ostatnich latach było to podważane przez narody, które nie stać na płacenie tym firma.

Agencia Ecclecia

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2005042922344486