Oszustwo w kwestii finansowej - czy małżeństwo jest ważne?

pią, 6 maj 2005, 15:36:09

Autor: Gość serwisu

W 2003 roku wzięłam ślub z człowiekiem którego kochałam, tak przynajmniej mi się wydawało (zaznaczam, że byłam w ciąży). Po 10 miesiącach małżeństwa mój mąż dostał wezwanie od komornika ponieważ jak się później dowiedziałam trzy lata przed ślubem wziął kredyt i go nie spłacał, a do tego jak stwierdził komornik ukrywał się, komornik, policja ani bank nie mogli go nigdzie dostać ponieważ bardzo często zmieniał pracę. Dopiero po urodzeniu dziecka musiał osiąść na stałe i przez zus ustalili jego miejsce zamieszaknia i tak to się wszystko wydało. Mąż podczas rozwodu stwierdził, że mnie nigdy nie kochał i traktował jak znajomą, oczywiście przeżyłam szok, bo okazało się, że cały czas mnie oszukiwał i zataił przede mną kredyt. Straciłam zaufanie do męża i rozstaliśmy się. W maju br. dostałam rozwód cywilny, na razie nie mam nikogo, ale chciałabym kiedyś założyć rodzinę, w związku z tym moje zapytanie: Czy mam szanse na stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Podstępne wprowadzenie w błąd ma miejsce wówczas, gdy ktoś działa rozmyślnie lub tak się zachowuje, by wprowadzić kogoś w błąd i w tym przypadku zawrzeć małżeństwo.

Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, Kan. 1098 - Kto zawiera małżeństwo, zwiedziony podstępem, dokonanym dla uzyskania zgody małżeńskiej, a dotyczącym jakiegoś przymiotu drugiej strony, który ze swej natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, zawiera je nieważnie.

Prawodawstwo Kościelne, a w oparciu o nie  Instrukcja Episkopatu Polski z 1989r, n.67 stanowią "W związku z treścią kan. 1098 mogą wchodzić w rachubę jeszcze inne wypadki jak np. zaawansowana skłonność do alkoholu, narkomania, ciąża z inną osobą, czy jakieś poważne obciążenia natury moralnej lub finansowej będące konsekwencją dotychczasowego życia jednej ze stron"

W tym przypadku mamy do czynienia  z obciążeniem o charakterze finansowym, który poważnie utrudnił i zakłócił wspólnotę życia małżeńskiego.
Podstawę prawną w tej sprawie stanowi kan. 1098, jak też  w wyniku analizy można rozszerzyć zakres sporu o niezdolność z przyczyn natury psychicznej i symulację zgody małżeńskiej.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050504165909237