Zjednoczenie metodystów i anglikanów?

śro, 4 maj 2005, 18:37:00

Autor: Marta Kamińska

Trwają przygotowania do Konferencji Metodystów, która odbędzie się w dniach od 24 do 30 czerwca w Torquay w Wielkiej Brytanii. Tegoroczna konferencja może rozpocząć ostateczny proces zjednoczenia kościołów – anglikańskiego i metodystycznego.

Konferencja będzie omawiać sprawy dotyczące relacji między Kościołem Metodystycznym i Anglikańskim. Poruszone zostaną również ściśle określone tematy takie jak: homoseksualizm duchownych, związki między osobami tej samej płci, powoływanie kobiet do pełnienia funkcji biskupa w Kościele Anglikańskim.

Kościół Metodystyczny chce dyskutować na temat konsekracji biskupów metodystycznych. Następstwem konferencji byłoby wyświęcenie pierwszych brytyjskich biskupów metodystów w 2010 roku. To z kolei mogłoby przynieść zjednoczenie z Kościołem Anglikańskim,a nawet jeszcze większe zjednoczenie między anglikanami i metodystami na całym świecie.

Metodyści przerwali ciągłość sukcesji apostolskiej, kiedy to John Wesley wyświęcił pastorów do służby w Stanach Zjednoczonych. W konsekwencji, aby stać się w pełni sukcesorami apostolskimi w ujęciu anglikańskim, biskupi Kościoła Metodystów musieliby być wyświęcani przez biskupa lub arcybiskupa innego kościoła, który trwa w zgodzie z tradycją apostolską i ścisłym związku z arcybiskupem Canterbury. Najprawdopodobniej ze Zjednoczonego Kościoła Południowych Indii – składającego się z anglikanów, metodystów, prezbiterian i kongregacjonistów.

Pełne połączenie Kościoła Anglikańskiego i Metodystycznego na świecie stworzyłoby drugi co do wielkości po Rzymsko-Katolickim, kościół chrześcijanski.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050504173722922