Zdymisjonowano Ireneosa I

nie, 8 maj 2005, 23:34:46

Autor: Mateusz Markiewicz

Radio Watykańskie podaje, że Patriarcha Jerozolimy, Ireneos I został zdymisjonowany. Ową decyzję podjęła większość biskupów wchodząca w skład Synodu Patriarchalnego. Patriarcha jest oskarżany o umożliwienie sprzedaży bądź dzierżawy kościelnych nieruchomości w Jerozolimie żydowskim inwestorom.

To właśnie powszechnie krytykowana sprzedaż inwestorom żydowskim obiektów kościelnych położonych na Starym Mieście w Jerozolimie stała się powodem dymisji Patriarchy. Osobą, która podpisała dekret dymisjonujący Ireneosa I był Metropolita Basirius. Według źródeł z patriarchatu decyzję o pozbawieniu Ireneosa I urzędu podjęła większość dwóch trzecich członków Synodu Patriarchalnego.

Do Patriarchy zaapelowało o ustąpienie 13 biskupów i 25 archimandrytów. Zażądali tego, gdyż sprzedaż wywołała wielki kryzys. Ponadto mówiono, że Patriarcha "kupił" sobie urząd. Kryzys spowodowany sytuacją wewnątrzkościelną pogłębił rozdział między greckim duchowieństwem Patriarchatu a palestyńskimi wiernymi. 

Cerkiew Prawosławna w Jerozolimie nie podała, czy Patriarcha pozostanie w Jerozolimie. Nie ujawniono też kiedy wybiorą jego następcę.

Prawosławny Patriarchat Jerozolimy

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2005050822274675