Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Żydzi mesjanistyczni - nasi bracia w Chrystusie

"Widzisz bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się Zakonu". (Dz 21,20 b)

Od zesłania Ducha Świętego w roku 30 lub 33 r., aż do czasów współczesnych (z pewnymi przerwami) istnieje w łonie Kościoła powszechnego wspólnota Żydów mesjanistycznych, zwanych pierwotnie nazarejczykami, a później także judeochrześcijanami (w odróżnieniu od poganochrześcijan - nawróconych pogan) i hebrajskimi chrześcijanami. Jako polski poganochrześcijanin, którego dalecy przodkowie czcili słowiańskich bożków chcę przedstawić innym polskim poganochrześcijanom naszych braci w Mesjaszu - Żydów mesjanistycznych, których przodkowie (a także współcześni bracia - Żydzi rabiniczni) nigdy nie czcili bałwnów lecz jedynego prawdziwego Boga, nie wiedząc jednak nic o Jego Synu.Doktryna współczesnych Żydów mesjanistycznych (hebr. Jehudi Meszichim) w pewnych zasadniczych punktach (jak np. sprawa usprawiedliwienia, chrztu, organizacji kościelnej) jest zgodna z nauczaniem luterańskim, baptystyczno - ewangelicznym, a czasami także zielonoświątkowym. Jednak całość teologii mesjanistycznej stanowi odrębną i unikatową jakość. Żydzi mesjanistyczni łączą w sobie dwie wielkie religie monoteistyczne - jako judaizm mesjanistyczny są częścią judaizmu, a jako judeochreścijanie - częścią chrześcijaństwa.. Wierząc w Jezusa dbają o swoją żydowską tożsamość, zachowują Prawo Mojżeszowe, zreinterpretowane w świetle Nowego Testamentu i kładą główny nacisk na ewangelizację wśród Żydów rabinicznych. Obchodzą wszystkie święta judaizmu z myślą o Mesjaszu. Używają tradycyjnego stroju modlitewnego - kipy (jarmułki), filaktrerii i tallitu (tałesu, szala modlitewnego), którego fredzle są błękitne w odróżnieniu od białych frędzli Żydów rabinicznych. Posługują się własną terminologią opartą na Biblii i języku hebrajskim, która różni się od nazewnictwa poganochrześcijańskiego opartego na języku greckim. Żeby nie być gołosłownym, przedstawiam poniżej niektóre terminy poganochrześcijańskie i ich odpowiedniki w judaizmie mesjanistycznym:

Oto one:
1) Jezus Chrystus - Jeszua Mesjasz,
2) Duch Święty - Ruach Ha-Kodesz,
3) Krzyż - ołtarz, pal męczeństwa (nie używa się słowa krzyż, ponieważ jest on symbolem wielowiekowego prześladowania i mordowania Żydów w imię Jezusa),
4) chrześcijanin - wierzący mesjanistyczny, wierzący w Mesjasza
5) Piotr (apostoł) - Kefa,
6) Paweł (apostoł) - Szaul,
7) Mateusz (ewangelista) - Mattitjahu,
8) kościół - kahał, synagoga, kongregacja,
9) chrzest - mykwa,
10) Stary Testament - Tanach,
11) Nowy Testament - Brit Hadasza,
12) Prawo/Zakon - Tora,
13) prezbiter (starszy), pastor - zagen, rabin, pastor,
14) diakon - szames,
15) przykazania - micwot.

Oto zaś kilka faktów z historii Żydów Mesjanistycznych:

30 lub 33 r. - Zesłanie Ducha Świętego w święto Szawuot (Pięćdziesiątnicy) połączone z powstaniem pierwotnego Kościoła w Jerozolimie; Kościół pierwotny składa się wyłącznie z Żydów mesjanistycznych zwanych ówcześnie nazarejczykami (Piotr/Kefa, Maryja/Miriam, Jakub Sprawiedliwy - brat Pański, biskup Kościoła Jerozolimskiego/Ja’akow Cadik - achi Adonai, zagen Ha-Kahal Ha-Jeruszalaim i inni).

34 r. - Piotr poprzez nawrócenie Korneliusza otwiera drzwi Kościoła poganom; poczatek gałęzi poganochrześcijańskiej w Kościele powszechnym.

62 r. - Ukamienowanie Jakuba Sprawiedliwego, brata Pańskiego - następnym biskupem (przewodniczącym kolegium prezbiterów) Kościoła Jerozolimskiego zostaje brat stryjeczny Jezusa Chrystusa - Symeon syn Kleofasa/Szim'on ben Klofa.

66 r. - W związku z wybuchem powstania żydowskiego przeciw Rzymianom członkowie Kościoła Jerozolimskiego przenoszą się do Pelli w Perei (za Jordanem)

70 r. - Po upadku powstania jerozolimscy nazarejczycy powracają do stolicy Judei

ok. 90 r. - Wielki Sanchedryn żydowski w Jawne wyklucza (ekskomunikuje) nazarejczyków (Żydów mesjanistycznych) ze wspólnoty judaizmu rabinicznego jako heretyków.

107 r. - Ukrzyżowanie Symeona syna Kleofasa; aż do 135 r. biskupami Kościoła Jerozolimskiego są wyłącznie obrzezani Żydzi mesjanistyczni.

132 r. - Żydzi mesjanistyczni uczestniczą w drugim powstaniu przeciw Rzymianom; po samoogłoszeniu się wodza powstania Bar Kochby mesjaszem wycofują się i są prześladowani przez powstańców jako zdrajcy.

135 r. - Po upadku powstania Żydzi zostają wygnani z Jerozolimy, a miasto staje się kolonią wojskową pod nazwą Aelia Capitolina (zaś Judea otrzymuje nazwę urzędową - Palestyna); Żydzi mesjanistyczni przenoszą się do Galilei, a w Jerozolimie powstaje kościół poganochrześcijański złożony z żołnierzy i weteranów rzymskich z pierwszym biskupem - Markiem.

325 r. - I Sobór Nicejski (złożony wyłącznie z antysemicko nastawionych biskupów poganochrześcijańskich) ogłasza Żydów mesjanistycznych (nazarejczyków) heretykami; działający w Tyberiadzie (Galilea) biskup żydowski nie zostaje zaproszony na Sobór.

376 r. - Ojcowie Kościoła w piśmie "Panarion" (przeciw herezjom) nazywają nazarejczyków heretykami.

IV/VII w. - Urzędowa likwidacja lokalnych kościołów judeochrześcijańskich w Imperium Rzymskim/Bizantyjskim.

1866 r. - Powstanie Hebrajsko-Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Wielkiej Brytanii; początek współczesnej wspólnoty Żydów mesjanistycznych.

1915 r. - powstanie Amerykańskiego Stowarzyszenia Hebrajsko-Chrześcijańskiego.

1925 r. - Założenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Hebrajsko-Chrześcijańskiego, którego współczesną kontynuacją jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Mesjanistycznych Kongregacji i Synagog.

1967 r. - Założenie pierwszych mesjanistycznych kongregacji (kościołów lokalnych, zborów) w Państwie Izrael.

1992 r. - Na świecie istniało ok. 50 mesjanistycznych kongregacji i synagog.

Co ciekawe - a to moja prywatna dygresja - mniej więcej w tym samym czasie kiedy nastąpiła nowa Piećdziesiątnica (powstanie ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego) ujawniła się też społeczność Żydów mesjanistycznych, związana z początkami pierwotnego Kościoła. Czy to moze oznaczać, że żyjemy przy końcu czasów? Chciałbym jeszcze nadmienić, iż wielu teologów ewangelicznych uważa, że po pochwyceniu Kościoła, w 7-letnim okresie rządów Antychrysta nad Ziemia, jedynymi głosicielami Ewangelii będzie 144 tys. Żydów wierzących w Jeszuę Mesjasza.

Osobom zainteresowanym historią, doktryną i obrzędowością Żydów mesjanistycznych polecam książki:
1) David h. Stern, Przywracanie żydowskiego charakteru Ewangelii. Poselstwo dla chrześcijan,
2) Dr Michael Schiffman, Resztka Izraela powraca. Odrodzenie judaizmu mesjanistycznego,
3) Daniel Juster, Powrót do korzeni. Podstawy do teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego.

"I widziałem inszego Anioła występującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał głosem wielkim na onych czterech Aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu;
Mówiąc: Nie szkodźcie ziemi ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich.
I usłyszałem liczbę popieczętowanych: sto czterdzieści i cztery tysiące jest popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraelskich". (Ap 7,2-4)

Nazwisko autora do wiadomosci redakcjiOpcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050511111727381

No trackback comments for this entry.
Żydzi mesjanistyczni - nasi bracia w Chrystusie | 20 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Izrael śro, 11 maj 2005, 20:59:19

Dzięki, zawsze więcej wiem.

Z tego, co się orientuję to w Koszalinie Żydzi mesjanistyczni mają swój zbór, wybieram się tam. :)

---
Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.

 
Wojciech1966 czw, 12 maj 2005, 14:00:23
Nie jest prawda, ze przodkowie zydow nigdy nie czcili poganskich balwanow. Zanim Abram stal sie Abrahamem czcil poganskie bostwa Babilonu, zanim zydzi dotarli do ziemi obiecanej w Egipcie balwanom czesc oddawali, czyz nawet nie zrobili sobie cielca na pustyni? A coz bylo z zonami Salomona i tymi jego poddanymi, co czesc zaczeli oddawac falszywym bogom? Czyz Stary Testament nie jest pelen i innych przykladow? poganochrzescijanin ladnie brzmi ale dzis to termin pusty... odnoszacy sie do historii wlasciwie

---
Wojciech

 
reguly czw, 12 maj 2005, 15:59:56

Cóż - większość znanych nam kultur (jak np. Grecy czy Rzymianie) umie okazać szacunek swym etnicznym, rodzimym Bogom (mimo, ze obecnie większość z nich to chrześcijanie) - tym samym okazują szacunek swoim przodkom. Szkoda, ze my nie potrafimy...

Jeśli sami nie będziemy szanować własnej kultury, to z pewnością nikt tego nie zrobi za nas...

 
 • milka czw, 12 maj 2005, 16:30:16
Joel sob, 14 maj 2005, 08:35:38
W Warszawie róniez jest wspólnota Żydów Mesjańskich zbierająca sie w Piateki wieczorem(bodajże o godz.18) na Sabat w budynku Kosciola Zborów Chrystusowych przy ulicy Puławskiej 114.Nabożeństwa prowadzi pastor Borczuk(również Żyd Mesjański).Moi znajomi czasem tam chadzają.Ponoć super kazania. Joel

---
Joel

 
widzącyzlublina sob, 10 wrz 2005, 02:02:08

Terminy "poganochrześcijanie" lub "żydochrześcijanie" wymagaja przyjęcia "definicji Żyda" a właściwie są efektem akceptacji niewłasciwego priorytetu religijnego rasizmu. Autor nie wyjaśnił czy "Żydzi mesjanistyczni" jako wierzący w Jezusa (niezależnie od tego jak Go nazywają) są talmudystami lub czy uznaja swe żydowstwo jako cechę religijną niezależną od deklarowanej wiary lub postępowania. Właściwie poza "definicją Żyda" autorstwa Hansa Franka gubernatora GG (który jako Żyd na procesie w Norynberdze przepraszał "swój naród") nie ma innej sensownej definicji Żyda. Samo przyjęcie ciagłości i niezbywalności wybraństwa pokolenia na zasadzie matryalchalizmu nadaje ewentualnej wierze charakter relatywistyczny. Żyd nie może przestać być Żydem i "za słowa Boga Żywego" może uznawać według swojej woli. Istotą "żydowstwa" nie jest biologiczna rasa lub nawet uniwersalna religia lecz wychowanie do diaspory więc nie można bezpośrednio porównywać "wiary" Żydów  z wiarą "poganochrześcijan". Żydzi "wierzą" trochę inaczej dla siebie a inaczej dla środowiska "golusu".  Sekty protestanckie o charakterze "poganosjonistów" lub kościoły teologicznych priorytetów interpretacji "końca świata" są wdzęcznymi naśladowcami "starszych braci w wierze" wprowadzajacych do obrazu swej wiary elementy chrześcijaństwa. Niestety również "poganochrześcijanie" często swą religię traktują również teatralnie dla swego środowiska zależnie od punktu siedzenia.

 
gosc_x śro, 23 lis 2005, 13:36:10
Pieknie przedstawione i zgodne z prawda
Znam jedyna taka gmine w Polsce, jest w Koszalinie
www.smkoszalin.chs.pl - to adres ich stronki internetowej
 
Dezerter wto, 11 lis 2008, 21:55:34
Artykuł ciekawy i dawno temu go przeczytałem , ale dopiero teras zwruciłem uwagę na :
"325 r. - I Sobór Nicejski (złożony wyłącznie z antysemicko nastawionych biskupów poganochrześcijańskich) ogłasza Żydów mesjanistycznych (nazarejczyków) heretykami; działający w Tyberiadzie (Galilea) biskup żydowski nie zostaje zaproszony na Sobór."

mimo usilnych poszukiwań nie znalazłem ani jednego potwierdzenia na prawdziwość powyższego stwierdzenia!
proszę autora lub inne osoby o podanie źródeł tej niesprawdzonej informacji
szalom

---
Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie

 
Dezerter śro, 3 gru 2008, 15:40:06
Mimo, że autor się zemną skontaktował mailowo, nie otrzymałem od niego odpowiedzi skąd wziął następujące fakty 1. o nie zaproszeniu Biskupa pochodzenia żydowskiego, na Sobór w Nicei 2. O Antysemickim nastawieniu na tym soborze i o uchwaleniu czegokolwiek przeciw nazarejczykom/judeochrześcijanom jestem żywo zainteresowany jakimikolwiek faktami na ten temat szalom

---
Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie

 
 • Rafi F pon, 19 sty 2009, 00:55:15
 • Rafi F pon, 19 sty 2009, 12:56:25

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń