Biblijne podstawy dogmatu o Trójcy Świętej

czw, 12 maj 2005, 23:57:21

Autor: Remigiusz P. Garbiec

Ogólnochrześcijański dogmat o Trójcy Świętej można sterścić w następujący sposób: ISTNIEJE JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH - OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Kto uważa się za chrześcijanina, a tego dogmatu nie uznaje jest nazywany 'antytrynitarzem'. Do antytrynitarzy należeli w starożytności arianie, a obecnie miedzy innymi bracia polscy, remonstranci polscy, unitarianie i świadkowie Jehowy. Wszyscy oni twierdzą, że Biblia nic nie mówi o Trójcy Świętej, w związku z czym 'trynitarze' (czyli chrześcijanie ortodoksyjni) są chrześcijaninami tylko z nazwy, bo tak naprawdę wierzą w trzech bogów. Poniższy tekst ma zamiar wykazać, że to właśnie antytrynitarze są chrześcijanami z nazwy - a tak naprawdę w ogóle nie są chrześcijanami lecz tworzą odrębną religię.

Prawdą jest - co twierdzą antytrynitarze - że w Biblii nie ma słowa 'Trójca'. Termin ten, pochodzący z języka greckiego, został użyty przez starożytny Kościół w celu opiania istoty Boga już po zakończeniu spisywania Nowego Testamentu. Jest to termin jak gdyby techniczny, utworzony w celu oddania jednym - w miarę dokładnym słowem - nauki o wewęntrznym życiu Boga, przewijającej sie w Piśmie Świętym od jego pierwszej do ostatniej ksiegi.

Na początku trzeba swierdzić kardynalną prawdę biblijną o tym, że Bóg jest jeden: " Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan JEDYNIE!" (Pwt 6,4). Możliwe jest też tłumaczenie końcówki wersetu jako: "Pan jest JEDEN". Od tej niepodważalnej prawdy trzeba teraz przejść do równie niepodważalnej prawdy, że Bóg jest Wieloma: "Potem rzekł Bóg: UCZYŃMY człowieka na obraz NASZ, podobnego do NAS (...)" (Rdz 1,26), oraz: "I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak MY (...)"
(Rdz 3,22) i: "(...)I rzekł Pan:(...)Przeto ZSTĄPMY tam (...)" (Rdz 11,6.7) oraz: " Potemem słyszał głos Pana mówiącego: Kogoż poślę? A kto NAM pójdzie? (...)" (Iz 6,8; Biblia Gdańska). Pozatym Stary Testament mówiąc o Bogu używa przeważnie hebrajskiego słowa 'Elohim' znaczącego dokładnie 'Bogowie'. W odniesieniu do Boga używane jest także słowo 'echad' znaczące jedność różnorodną. Świadomi tego byli Żydzi żyjący przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Dopiero gdy powstał Kościół i zaczął akcentować dogmat o Trójcy, Żydzi - przede wszystkim w celu zachowania własnej tożsamości i odrębności od tej "nowej judaistycznej sekty" zaczęli w odniesieniu do Boga używać słowa 'jachad', oznaczającego jedność monolityczną.

Zgodnie z egzegetyczną tezą, mówiącą o tym, że Stary Testament jest ukryty w Nowym - Nowy Testament odkrywa: Bóg jest nie tylko Wieloma, ale jest dokładnie Trzema: "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWĘTEGO" (Mt 28, 19) oraz: "Łaska PANA JEZUSA CHRYSTUSA i miłość BOGA, i społeczność DUCHA ŚWIĘTEGO niech będzie z wami wszystkimi" (2 Kor 13,13) i: "(...) jeden DUCH, (...)jeden PAN,(...)jeden BÓG i OJCIEC (...)" (Ef 4, 4-6)oraz: "(...) DUCH ten sam (...)PAN ten sam (...)ten sam BÓG (...)" (1 Kor 12,4-6). W tejże Trójcy nikt nie jest większy ani mniejszy, starszy ani młodszy, bo: "JA i OJCIEC jedno JESTEŚMY" (J 30,10).

"Na co potrzeba nam jeszcze świadków? Wszak słyszeliście (...)" (Mk 14, 63.64), że antytrynitarze są w wielkim błędzie. Nie dlatego mówię, że są w błedzie, aby ich pogrążyć, ale dlatego, aby wzbudzić w Was współczucie dla nich. Współczucie, które rodzi dobre owoce w postaci ewangelizacji. Jak bowiem mogą być zbawieni przez Jezusa, który nie jest Bogiem-Człowiekiem lecz tylko aniołem? Albo w jaki sposób może odrodzić ich Duch Święty będąc bezoosobową siłą?

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

/P.s. Dla zaineresowanych polecam znakomitą i niewielką książeczkę Stuarta Olyott'a: W Trójcy Jedyny/

Nazwisko autora znane redakcji

Na zdj. miniatura obrazu "The Trinity" Dannego Hahlbolma

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2005051217332181