I Komunia Św. - czy można ją przyjąć bez chrztu?

wto, 17 maj 2005, 22:14:04

Autor: Gość serwisu

Witam bardzo serdecznie!!! Bardzo chciałabym sie dowiedzieć, czy dzieci nie ochrzczone mogą przystąpić do I Komunii Świętej? Bardzo dziekuję za odpowiedź.

Nie. Jest to niemożliwe, gdyż właśnie chrzest święty włącza człowieka do wspólnoty Kościoła, której wyłącznie zarezerwowane są dary i łaski płynące z nich.

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą stwierdzającą dostęp do innych Sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie." - czytamy w Katechizie Kościoła Katolickiego (1213)

Również prawo kanoniczne wyraźnie mówi iż "Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej." (Kan.849) oraz "każdy ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być dopuszczony do Komunii świętej".

Jakub Sowiński

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050517191404376