Boże Ciało w Watykanie

pią, 27 maj 2005, 00:09:55

Autor: Jakub Piotr Sowiński

W uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej papież Benedykt XVI przewodniczył pierwszej tak uroczystej mszy od rozpoczęcia swojego pontyfikatu. Święto to ma szczególne znaczenie w roku Eucharystii. Po Liturgii na placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie papież zwyczajem Jana Pawła II klęcząc przed monstrancją przejechał samochodem do bazyliki Matki Bożej Większej. Na początku mszy, która zgormadziła rzesze wiernych wezwał wszystkich, by prosili Boga o przebaczenie - "win, które ranią jedność ciała kościelnego".

Podczas kazania Benedykt XVI powiedział, że "Jezus prowadzi nas do Ojca, wznosi się na wysokość Boga i zaprasza nas, byśmy podążali za nim. Te dwa cele drogi Zmartwychwstałego nie stoją ze sobą w sprzeczności, lecz razem wskazują, jak podążać za Chrystusem. Prawdziwym celem naszej drogi jest jedność z Bogiem. W domu Ojca jest mieszkań wiele. Możemy wejść do niego tylko idąc w stronę Galilei, po drogach świata, niosąc Ewangelię wszystkim narodom, niosąc dar jego miłości ludziom wszystkich czasów".

Zaznaczył także, że procesja w święto Bożego Ciała wyraża uniwersalny wymiar obecności Eucharystii: "Niesiemy Chrystusa pod postacią chleba ulicami naszego miasta. Powierzamy te ulice, te domy, nasze codzienne życie jego opiece".

"Tym gestem - dodał papież - obejmujemy naszym wzrokiem cierpienia chorych, samotność i starych, pokusy, lęki, całe nasze życie".

W mszy uczestniczyli kardynałowie i biskupi z Kurii Rzymskiej, a także osobisty sekretarz Jana Pawła II arcybiskup Stanisław Dziwisz.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050526235141195