Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Konferencja naukowa na temat monasteru w Supraślu

W dniach 10-11 czerwca br. w Supraślu i Białymstoku odbywać się będzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Supraski monaster Zwiastowania Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa”. Spotkanie to będzie wprowadzeniem do obchodów 500 rocznicy nadania monasterowi w Supraślu Tomosu przez patriarchę Konstantynopola Joachima w 1505 r. Patronat nad konferencją objął zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce, metropolita Sawa.

Do udziału w konferencji zaproszono kilkunastu naukowców z kraju i zagranicy. W swych wystąpieniach skoncentrują się oni na znaczeniu monasteru Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu dla społeczności prawosławnej w Polsce, roli jaką odgrywał i odgrywa w regionie i kraju.
Pierwszy dzień konferencji rozpocznie wykład wprowadzający zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolity prof. dr hab. Sawy (Hrycuniaka). Następnie zostaną wygłoszone następujące referaty:
1.Monaster supraski jako jeden z głównych ośrodków kulturalnych Rzeczypospolitej – prof. Aleksander Naumow /Wenecja, Włochy/
2.Nadanie Tomosu monasterowi supraskiemu przez Patriarchę Konstantynopola Joachima w 1505 r. – dr Sergiusz Borowik /Białystok/
3.Monaster supraski w okresie 1839-1914 i jego wpływ na kulturę regionu – ks. prof. Marian Bendza /Warszawa/
4.Rekonstrukcja najstarszego zbioru rękopiśmiennego monasteru supraskiego do 1532 r. – prof. Nadieżda Morozowa /Wilno, Litwa/
5.Odrodzenie życia monastycznego w monasterze supraskim w XX wieku i jego rola dla miasteczka i okolic – ks. archimandryta Gabriel (Giba) /Białystok/
6.Status prawny monasterów prawosławnych w Polsce – dr Jarosław Matwiejuk /Białystok/.
Piątkowe obrady konferencji zakończy o godz. 18.oo koncert śpiewu cerkiewnego napiewów supraskich, który poprowadzi znawca śpiewu cerkiewnego dr Włodzimierz Wołosiuk.
Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy będą mogli wysłuchać następujących referatów:
1.Istota i rola życia monastycznego w Prawosławiu – bp Jakub (Kostiuczuk)
2.Hirmologion Supraski i jego wkład do prawosławnego śpiewu cerkiewnego – prof. Anatolij Konotop /Moskwa, Rosja/
3.Architektura sakralna monasteru supraskiego – prof. Aleksander Grygorowicz /Poznań/
4.Zagadnienia rekonstrukcji obiektów zabytkowych monasteru supraskiego w czasach współczesnych – mgr Adam Musiuk /Białystok/
5.Supraskie druki cyrylickie – prof. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew /Olsztyn/
6.Oddziaływanie kultu Supraskiej ikony Matki Bożej na inne ośrodki kultowe w Wielkim Księstwie Litewskim – dr Piotr Chomik /Białystok/
7.Rekonstrukcja programu ikonograficznego monasteru w Supraślu – mgr Aleksander Siemaszko /Kraków/
8.Grzegorz Chodkiewicz - ktitor monasteru supraskiego – mgr Stefan Dmitruk /Białystok/
Zakończenie obrad i podsumowanie spotkania zaplanowano na godz. 13:30.
Organizatorzy przewidują publikację wygłoszonych referatów w formie książkowej.
Obrady pierwszego dnia konferencji odbędą się w sali refektarzowej Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w budynkach monasteru w Supraślu, drugiego zaś w dużej sali
Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (ul. św. Mikołaja 5). Rozpoczęcie piątkowej sesji nastąpi o godz. 14:00, a sobotniej o godz. 9:00. Współorganizatorami konferencji są: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Fundacja „Oikonomos” i Stowarzyszenie Bractwo świętych Cyryla i Metodego.

Konferencja organizowana jest przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Monaster w Supraślu



Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050601170031998

No trackback comments for this entry.
Konferencja naukowa na temat monasteru w Supraślu | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika






Nie pamiętasz hasła?

Polecamy





EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy



 • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń