Unieważnienie małżeństwa mieszanego

nie, 12 cze 2005, 21:05:46

Autor: Gość serwisu

Chciałabym się dowiedzieć czy mam szanse na stwierdzenie nieważności małżeństwa w sytuacji gdy mój mąż zdradzał mnie przed ślubem i po ślubie przez co nasze małżeństwo trwało zaledwie około miesiąca. Czy ma to jakieś znaczenie dla sprawy, że brałam śłub w kościele katolickim podczas gdy jestem osobą wyznania prawosławnego (małżeństwo mieszane). Jestem w trakcie rozwodu cywilnego.  

Zgodnie z Kan. 1059 - Małżeństwo katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, lecz także kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji władzy państwowej odnośnie do czysto cywilnych skutków tegoż małżeństwa. Oznacza to, że Pana małżeństwo podlega przepisom prawa kanonicznego.

By rozpoczął proces o orzeczenie nieważności małżeństwa należy zastanowić się nad przesłankami. Należy określić stopień własnej dojrzałości do zawarcia małżeństwa, przyczyn jego zawarcia, czy była to decyzja dobrowolna, czy też podjęta pod wpływem przymusu. Wszelkie przyczyny nieważności małżeństwa winny mieć charakter uprzedni i  ciężki, winny istnieć przed ślubem bądź przynajmniej powinny istnieć symptomy niezdolności, które były podczas wyrażania zgody małżeńskiej i "rozwinęły się" po ślubie. W Pani przypadku brak jest konkretnych faktów i danych, dlatego nie mam obecnie możliwości oceny, czy mamy do czynienia z nieważnie zawartym małżeństwem.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050605150546887