Czy niewierność przed ślubem jest powodem nieważności małżeństwa?

czw, 9 cze 2005, 00:05:55

Autor: Gość serwisu

Wraz z narzeczoną zamierzamy się pobrać. Jesteśmy ze sobą 4 lata, niestety - 2 lata temu zdradziłem ją, czego żałuję najbardziej na świecie. Spowiadałem się z tego faktu i zadawałem księdzu pytanie czy mimo wszystko mam szanse na ważne malżeństwo z nią (ona o niczym nie wie - za radą księdza postanowiłem, że nie bedę jej obarczał tym ciężarem). Ksiądz ponadto odpowiedział, że moje małżeństwo z nią będzie zawarte ważnie, pragnąłbym to jednak potwierdzić, jest to dla mnie niezwykle istotne. Czy nie bedzie tu popełniony błąd co do przymiotu osoby (czyli mojego -zakładam, że ona pragnie przecież poślubić mężczyznę, o ktorym sądzi, że jest on jej wierny). Proszę odpowiedz na moje pytanie. Jestem załamany rozmyślając wciąż o tym.

Przez błąd należy rozumieć fałszywy osąd o rzeczy, sprzeczny z rzeczywistością. Błąd może dotyczyć bądź osoby poślubianej bądź jakiego przymiotu. Zgodnie  Kan. 1097 - § 2. Błąd co do przymiotu osoby, chociażby był przyczyną zawarcia małżeństwa, nie powoduje nieważności małżeństwa, chyba że przymiot ten był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony.

Błąd co do przymiotu osoby czyni małżeństwo nieważnym jeśli ten przymiot jest zamierzony i wymagany wprost, bezpośrednio oraz zasadniczo, czyli z wykluczeniem wszelkich innych możliwości. Błąd co do przymiotu osoby nie stanowi przesłanki nieważności małżeństwa jeśli jest domniemany, czyli ma charakter pośredni. W przypadku błędu co do przymiotu osoby, istotne jest nastawienia nupturienta i chęć zawarcia małżeństwa właśnie z powodu tego przymiotu. Przymiot osoby tylko  wówczas może wywołać nieważność małżeństwa, gdy  obiektywnie i subiektywnie stwierdzi się znaczący wpływ tego przymiotu w określeniu i wyborze osoby.

Opisywany przypadek należy do trudnych, gdyż  dla rozpatrzenia tego przypadku należy kierować się domniemaniem. Konkretnie w tym przypadku jeśli narzeczona określa przymiot co do wierności okresu przedślubnego wprost i zasadniczo i ze względu na ten przymiot wychodzi za mąż, to jeżeli po ślubie okaże się, że nie został on zachowany, a tylko ze względu na niego osoba ta decydowała się na zawarcie małżeństwa, wówczas ma przesłankę do prowadzenia procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050606140555649