Stwierdzenie nieważności małżeństwa - jakie konsekwencje kanoniczne?

pon, 20 cze 2005, 17:51:28

Autor: Gość serwisu

Jestem w trakcie sporządzania dokumentacji do Kurii Metropolitarnej dot. unieważnienia małżeństwa. W związku z tym faktem mam pytanie czy unieważnienie małżeństwa jest równoznaczne z orzeczeniem o winie jednej ze stron, np. przyznanie przez współmałżonka o niechęci posiadania dziecka. I czy w konsekwencji współmałżonek jako osoba " winna" ponosi jakieś konsekwencje z ramienia Kościoła ( jest wykluczona ). Pytam o to ponieważ mój współmałżonek nie chce podać prawdziwej przyczyny rozpadu małżeństwa, bo boi się, że nie będzie mógł już w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła ( przyjmować komunie świętą, spowiadać się, zawrzeć ślub kościelny ).

Orzeczenie nieważności małżeństwa nie jest równoznaczne z przypisaniem winy którejkolwiek ze stron.  Wyrok Sądu Kościelnego jedynie stwierdzą czy małżeństwo było ważnie zawarte czy też nie. W wyroku Sądu Kościelnego nie ma zapisu o winie  stron bądź strony. Wyrok Sąd Kościelnego również  nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci np. wykluczenie ze wspólnoty kościoła itp. Jedyną konsekwencja jest orzeczenie ważności bądź nieważności małżeństwa.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050614155129421