Mesjasz w judaizmie

śro, 29 cze 2005, 16:49:38

Autor: Stanley

Jakie rozumienie Mesjasza mają Żydzi? Na to pytanie odpowiada Główny Rabin Polski Michael Schudrich: Mesjasz to osoba, którą ześle Bóg, aby przyniosła światu harmonię i pokój. Majmonides stwierdził, że nie będzie żadnej różnicy pomiędzy naszą teraźniejszością a czasem po przyjściu Mesjasza poza tym, że w czasach mesjańskich żaden naród nie będzie podporządkowywał sobie innego i wszyscy będą żyli w harmonii. To będzie czas wypełnienia się proroctwa Izajasza - wilk i owca będą leżeć obok siebie.

Nie wiemy, kiedy przyjdzie Mesjasz. W przeszłości niektórzy Żydzi usiłowali przewidzieć nadejście Mesjasza i zostali stanowczo potępieni przez rabinów. O tym, że Mesjasz jest wśród nas dowiemy się wtedy, gdy na świecie zapanuje pokój.

Nadejście Mesjasza nie ma nic wspólnego ze wspólnotowym bądź jednostkowym przebaczeniem czy pokutą za grzechy. Skrucha i pokuta to kwestie indywidualne - muszą być osiągnięte poprzez działania każdego z nas, nie za pośrednictwem Mesjasza czy kogokolwiek innego.

Judaizm uznaje także istnienie następnego świata, który będzie istnieniem dusz po śmierci ciał.

źródło: Forum Żydów Polskich

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050629121938490