Proces przeciw organizacjom żydowskim w Rosji

czw, 30 cze 2005, 19:20:46

Autor: Stanley

Świat żydowski jest zelektryzowany śledztwem, jakie wszczęła moskiewska prokuratura przeciwko Kongresowi Żydowskich Społeczności i Organizacji Religijnych za wydanie w roku 1999 Kicur Szulchan Aruch. Jest on podstawowym tekstem, z którego korzystają wierzący Żydzi, szukający prostszego, niż poprzez Talmud, czy inne kodyfikacje, dotarcia do praw halachy.

Kicur jest skróconą (w wieku XIX)wersją wydanego w XVI wieku przez Josefa Karo kodeksu Szulchan Aruch. Dwa tygodnie temu prokuratura moskiewska odmówiła rozpoczęcia śledztwa przeciwko autorom listu ze stycznia tego roku, podpisanego przez 500 osób, w tym 20 deputowanych do Dumy, między nimi prawników, którego sygnatariusze wzywają władze Rosji do zdelegalizowania organizacji żydowskich, jako ekstremistycznych i publikujących teksty obrażające prawosławie, wszczęła natomiast śledztwo w sprawie Szulchan Aruch.

Naczelny rabin Moskwy, Jakow Goldschmidt, zamieścił na łamach dziennika "Izwiestia" wyjaśnienie, dotyczące zawartości Szulchan Aruch, ale wywiadzie dla Żydowskiej Agencji Informacyjnej powiedział, że jest to sytuacja przypominająca niesławny proces Bejlisa w roku 1913, podczas którego jego poprzednik, ówczesny naczelny rabin Moskwy, musiał składać wyjaśnienia w sprawie mordu rytualnego, o który był oskarżony Bejlis.

źródło: Społeczność Żydowska w Polsce

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050630162046438