Prawie jak Luter

czw, 14 lip 2005, 02:06:44

Autor: Krzysztof Strzępka

Amerykański teolog i ex-dominikanin Matthew Fox wzywa Papieża, Kościół i świat do przemyślenia na nowo chrześcijaństwa. Tłum zgromadzony przed sławną katedrą w Wittenberdze w Niemczech był kilka tygodni temu świadkiem przybicia "95 tez nowej reformacji".

Jak jego poprzednik Martin Luter w 1517 r. Fox uważa, że kościół jest w kłopotach i potrzebuje drastycznej zmiany. Matthew Fox napisał uaktualniona wersję 95 tez na to tysiąclecie. Podczas gdy protest Lutra był przeciwstawieniem się pobłażliwości i korupcji w administracji Papieża Leo X, reformacja w wydaniu Foxa jest dopasowana do niesprawiedliwości i mocy nadużyć obecnych według niego teraz w Watykanie pod przywództwem Papieża Benedykta XVI, oraz rozprzestrzenianiem się obojętności w kościołach protestanckich. – Mam ogromny respekt do tego, co Luter osiągnął, kiedy zaprotestował przeciwko korupcji. Wierze również, że obecnie kościół potrzebuje reformacji dużo bardziej dziś niż 500 lat temu, – powiedział Fox.

Matthew Fox, jest byłym dominikańskim duchownym, autorem 26 popularnych, religijnych i teologicznych książek, założycielem Uniwersytetu Mądrości w Oakland w Kalifornii. Jego niepokój o destrukcje kościoła osiągnął punkt kulminacyjny po wyborze Jozefa Ratzingera na Papieża. Nowa książka Foxa "Nowa Reformacja" wzywa Benedykta XVI do odsłonięcia części zepsucia papiestwa. Fox i nowy Papież są starymi oponentami, którzy prowadzili intensywne debaty w kwestiach teologicznych w latach 80. Fox i stu innych znanych teologów było uciszanych przez kardynała Ratzingera. Rok po tej sprawie Fox został zmuszony do opuszczenia dominikanów, na polecenie Jana Pawła II, następnie konwertował do Kościoła Episkopalnego.

Nowa Książka Foxa wzywa Chrześcijan do przebudzenia się. Jej przesłanie mówi o skonfrontowaniu ludzi z dwiema wersjami Chrześcijaństwa. Jedna jest fundamentalistyczna i charakteryzuje ją: karzący Bóg Ojciec, sztywno zhierarchizowana struktura kościoła, wiara w grzech pierworodny, nietolerancja w stosunku do stylu życia gejów i obawa przed nauką. Inna wersja Chrześcijaństwa, którą Fox przedstawia w swojej książce jest wyrażona przez: kochającego, sprawiedliwego i litościwego Boga, ziemię umiejscowioną w centrum, tolerancji co do stylów życia, świadomości ekologicznej i popieraniem prawd naukowych. Niektóre z tez, Foxa to: "Bóg jest zarówno ojcem jak i matką," Religia nie jest konieczna, uduchowienie już tak," "Jezus nic nie mówił o prezerwatywach, kontrolach narodzin lub homoseksualizmie."

Amerykański teolog wierzy, że nadszedł czas dla Chrześcijan, aby wybrać, za kim będą podążać, za wykluczającym i gniewnym Bogiem, lub kochającym Bogiem, który otwiera drogę do mądrości.

Obwołany "Nowym Reformatorem" przez niemieckie media, Fox i jego poszukiwanie nowej reformacji był poparty przez ponad 500 zwolenników, którzy uczestniczyli w przybijaniu tez na katedrze w Wittenbergu. Wywiady dla różnych magazynów i stacji rewizyjnych uczyniły sprawę dosyć głośną w Niemczech. Fox zauważył, że dziś katedry są głównie przystankiem turystycznym, jak zreferował to w swojej książce – zinstytucjonalizowane kościoły są bardziej "muzeami" niż aktywnymi centrami duchowymi.

- Tradycyjnym celem tez jest otwarcie konstruktywnej debaty w poszukiwaniu prawdy – powiedział Fox. – W tym krytycznym czasie w ludzkiej i planetarnej historii, kiedy ziemia staje się coraz bardziej wyniszczona przez: przemoc, wojny, biedę, seksizm, homofobię i dewastację środowiska, potrzebujemy skupić tych, którzy oferują przyszłość, na którą składać się będzie współczucie twórczość i sprawiedliwość. Ludzi którzy wstaną i powiedzą z całym przekonaniem, razem jak nigdy wcześniej - religia powinna być częścią rozwiązywania problemów a nie ich tworzenia – dodał.

Tezy "Nowej Reformacji" w języku angielskim

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050714015807789