Nominacje i rezygnacje 11.07 - 16.07.2005r.

nie, 17 lip 2005, 13:08:14

Autor: Mateusz Markiewicz

Papież Benedykt XVI jest teraz na zasłużonych wakacjach, lecz nie zapomina o Kościele. Także podczas odpoczynku dokonał kilku decyzji odnośnie biskupów, w tym jedną u naszych zachodnich sąsiadów - Niemców. Ponadto  nominował swojego legata na zakończenie Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Słowacji. Artykuł przedstawia tygodniowe zestawienie.

11 VII 2005r. 

Benedykt XVI nominował Arcybiskupem Koadiutorem Archidiecezji Keewatin-Le Pas (Kanada) Ks. Sylvain Lavoie OMI, Proboszcza i Konsulatora Prowincjonalnego. 

Sufraganem Diecezji Hamilton (Kanada) został Ks. Gerard Paul Bergie, z duchowieństwa tejże Diecezji, dotychczasowy proboszcz Saint Margaret Mary w Hamilton. Otrzymał Tytularną Stolicę Biskupią Tabe. 

14 VII 2005r. 

Papież przyjął rezygnację z obowiązków Wikariusza Apostolskiego w Kuwejcie, złożoną przez Bpa Francisa George’a Adeodatus’a Micallef OCD, zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Jego następcą został nominowany Ks. Camillo Ballin MCCI, Dyrektor Centrum Studiów Arabskich i Islamskich w Kairze (Egipt), przydzielając mu Tytularną Stolicę Biskupią Arna. 

16 VII 2005r. 

Ojciec Święty nominował biskupem Kaga-Bandoro (Republika Środkowoafrykańska) Ks. Alberta Vanbuel SDB. 

Papież nominował biskupem Augsburgu (Republika Federalna Niemiec) Bpa Waltera Mixa, Biskupa Eichstätt i Ordynariusza Polowego w RFN. 

Benedykt XVI nominował Ks. Jozefa Kard. Tomko, Przewodniczącego Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, Swoim Specjalnym Przedstawicielem na uroczystość zakończenia Słowackiego Narodowego Kongresu Eucharystycznego, które będzie miało miejsce w Bratysławie-Petržalka 18 września 2005r.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050716140814314