ELS potwierdza stanowisko w sprawie małżeństw

czw, 21 lip 2005, 01:38:26

Autor: Mirosław Miarczyński

Synod Ewangelicko-Luterański (ELS), jeden z najmniejszych Kościołów luterańskich w USA, podczas swego dorocznego synodu w dniach 21-24 czerwca br. odbywającego się w Bethany Lutheran College w Manka to, potwierdził swoje stanowisko w kwestii małżeństwa. Uchwalona deklaracja była reakcją na pytania ze strony wielu parafii w kwestii związków osób tej samej płci oraz związków pozamałżeńskich. Oba zagadnienia Synod określił jako grzech. Według ELS małżeństwo zgodnie z wolą Bożą jest związkiem między mężczyzną a kobietą, który trwa do końca życia. Według delegatów biblijne przesłanki określają też małżeństwo jest jedyny właściwy sposób przeżywania intymności seksualnej.

Podobnym zagadnieniem będzie zajmował się również liczący prawie 5 mln, największy amerykański Kościół luterański - Ewangelicko-Luterański Kościół Ameryki - Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) na swym dorocznym zgromadzeniu w sierpniu br.

Evangelical Lutheran Synod (ELS) liczy 22.000 wiernych. Tworzy wspólnotę kościelną z Ewangelicko-Luterańskim Synodem Wisconsin (WELS), liczącym ponad 400.000 wiernych. Oba Synody należą do Ewangelicko-Luterańskiej Konferencji Konfesyjnej (CELC).
ELS prowadzi działalność misyjną w Peru, Chile, na terenie Czech, na Łotwie i Ukrainie. Partnerem ELS w Niemczech jest Wolny Kościół Ewangelicko-Luterański (ELFK).
 
www.luteranie.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050721012100365