Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Europa Dialogu - VI Zjazd Gnieźnieński (cz. III)

VI Zjazd Gnieźnieński zaszczyci swoją obecnością wiele znakomitych postaci – znanych powszechnie przedstawicieli chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Będzie wśród nich, jak zapowiadają organizatorzy, wielu prawdziwych „mistrzów dialogu”, którzy podzielą się z uczestnikami Zjazdu swoimi refleksjami i doświadczeniami.

Obecni będą między innymi:

O. Daniel Ange – benedyktyński charyzmatyk. W 1957 roku założył benedyktyńską wspólnotę „Matki Bożej Ubogich”. Był misjonarzem w Rwandzie, a później pustelnikiem. Na początku lat 80-tych opuścił pustelnię i przyjął święcenia kapłańskie. W 1984 roku założył we Francji międzynarodową szkołę modlitwy „Jeunesse – Lumiere” („Młodość – Światło”). Szkoła stara się docierać z przesłaniem Ewangelii do ludzi najbardziej oddalonych od Boga. O. Ange jest autorem wielu poczytnych książek o tematyce religijnej i moralnej, popularnych zwłaszcza wśród młodych katolików. Wiele spośród jego publikacji przetłumaczonych zostało także na język polski i cieszy się w naszym kraju od lat nie słabnącą popularnością.

Prof. Władysław Bartoszewski – historyk, publicysta i polityk. Były żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. W 1942 roku współzałożyciel Rady Pomocy Żydom „Żegota”. W latach 1942 – 44 członek konspiracyjnej organizacji katolickiej Front Odrodzenia Polski. Po wojnie współpracownik Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. W latach 1946 – 1948 i 1949 – 1954 więzień polityczny. W 1963 roku, jako jeden z pierwszych Polaków, został wyróżniony tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, przyznawanym przez jerozolimski Instytut Yad-Vashem. Był współpracownikiem, a potem członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego”, a w latach 1972 – 1982 sekretarzem generalnym polskiego PEN-klubu. Był wykładowcą historii najnowszej na Katolickim Uniwerytecie Lubelskim, współpracownikiem Radia Wolna Europa i jednym z profesorów tzw. „Latających Uniwersytetów”. W 1980 roku był jednym z założycieli Komitetu Obrony Prześladowanych za Przekonania przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W czasie Stanu Wojennego, jak wielu innych czołowych działaczy Związku, został internowany. W latach 1990 – 1995 był Ambasadorem RP w Austrii. Następnie powołany został na Ministra Spraw Zagranicznych RP. W latach 1997 – 2001 – senator RP. W latach 2000 – 2001 Ministaer Spraw Zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka. W 1986 roku, z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej na Uchodźstwie odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, między innymi za działalność w sprawach polsko – żydowskich. W 1995 roku odznaczony został Orderem Orła Białego. W roku 2001 natomiast Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi RFN za pracę na rzecz pojednania pomiędzy Polakami, Niemcami a Żydami.

Ks. Adam Boniecki – redakyor naczelny „Tygodnika Powszechnego”.

Prof. Ricco Butiglione – minister ds. europejskich Włoch. Założyciel Partii Demokratyczno – Chrześcijańskiej, związanej z partią Casa della Liberta Silvio Berlusconiego. Członek Komisji Wolności, Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Należy do ruchu „Comunione e Liberazione”. Znany publicysta katolicki, założyciel Wspólnoty św. Idziego.

Prof. Jerzy Buzek – były Premier RP i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej.

Mustafa Cerič – Wielki Mufti Bośni i Hercegowiny. Reis-ul-Ilema – przewodniczący Rady Ulemów. Absolwent sarajewskiej medresy (muzułmańskiej wyższej szkoły teologiczno – prawniczej) i Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze.  Doktor Teologii Islamskiej Uniwersytetu w Chicago. Był duchowym przywódcą bośniackich muzułmanów podczas wojny domowej w Jugosławii. Autor wielu książek, m.in. „Korzenie teologii syntetycznej w islamie.”

Jan Czarnogursky – były premier Słowacji (1991 – 1992). W 1981 roku, za działalność opozycyjną, zabroniono mu wykonywania pracy prawnika.

Prof. Chantal Delsol-Millon – profesor filozofii Uniwersytetu Marne-Le-Vallye. W 1982 roku obroniła doktorat na Sorbonie. Specjalizuje się w myśli politycznej XX wieku. Wniosła istotny wkład w formowanie się współczesnej francuskiej myśli neokonserwatywnej. W 1993 roku założyła Centrum Studiów Europejskich. Autorka licznych ksiażek i publikacji. W roku 2000 otrzymała nagrodę Akademii Francuskiej za książkę „Eloge de la singularité” „Pochwała wyjąykowości”).

O. Demuth Dietger CSsR – dyrektor wydawniczy dzieła „Renovabis”.

Krzysztof Dorosz –eseista i publicysta. Autor wielu książek i artykułów o tematyce religijnej. Współpracownik m.in. krakowskiego miesięcznika „Znak” W latach 2002 – 2003 redaktor naczelny miesięcznika „Jednota”, wydawanego przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w RP.

Ján Figel’ – Komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury u języków Unii Europejskiej.

Abp Michael Fitzgerald – Przewodniczący papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Ks. prof. Aldo Giordano – Sekretarz generalny Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), profesor filozofii.

Kard. Józef Glemp – Prymas Polski.

Anna Cathy Graber – pastor Kościoła Mennonitów, teolożka ewangelicka. Od 1985 roku członkini ekumenicznej wspólnoty „Chemin Neuf” założonej przez o. Laurenta Fabre – świecka konsekrowana, poświęcona na całe życie Wspólnocie. Członkini Międzynarodowej Rady Wspólnoty „Chemin Neuf”. Zajmuje się głównie relacjami i formacją ekumeniczną.

Ks. prof. Tomaš Halík -  znany czeski duszpasterz, rektor kościoła akademickiego Najświętszego Zbawiciela w Pradze. Profesor socjologii. Prezydent Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej. Wykładowca Wydziału Filozoficznego renomowanego praskiego Uniwersytetu Karola. Do roku 1989 działał w nielegalnych strukturach Kościoła katolickiego. W latach 80-tych zaliczał się do najbliższych współpracowników ks. kard. Tomáška. Inicjator ekumenicznego programu „Dziesięciolecie Odnowy Duchowej Narodu”. Od połowy lat 90-tych angażuje się na skalę międzynarodową w inicjatywy na rzecz dialogu i porozumienia między religiami i kulturami. Aktywnie uczestniczy w życiu publicznym swojego kraju. Był jednym ze społecznych doradców Prezydenta Republiki Czeskiej, Vaclava Havla. Autor podręczników, artykułów i popularnych książek. Część spośród jego publikacji zyskała sobie duża popularność także w Polsce. Laureat amerykańskiej Nagrody Tolerancji „za wybitne zasługi dla rozszerzania wartości tolerancji oraz wolności ducha i myśli”, narody kard. Königa za zasługi dla obrony praw człowieka i duchowej wolności. Został odznaczony srebrnym Medalem Konrada Adenauera za zasługi dla zbliżenia czesko – niemieckiego. W styczniu 2002 roku wziął udział w... wyprawie na Antarktydę!

Bp Hilarion (Alfayev) – biskup Wiednia i Austrii (odpowiedzialny również za diecezję węgierską), przedstawiciel Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przy Instytucjach Europejskich w Brukseli (od 2002 roku). Doktor teologii prawosławnego Uniwersytetu Saint-Serge w Paryżu. Autor około 300 wielojęzycznych publikacji, w tym 30 książek.

Bp Josef Homeyer – ordynariusz niemieckiej diecezji Hildesheim. Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).

Bp Wolfgang Huber – Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec. Luterański biskup Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc.

Prof. Danuta Hübner – Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej.

S. Małgorzata Chmielewska – założycielka Wspólnoty „Chleb Życia”.

Bp marek Izdebski – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Polsce.

Abp Jeremiach (Anchimiuk) – metropolita wrocławsko – szczeciński Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej. Były rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Wybitny ekumenista.

Wiktor Juszczenko – Prezydent Ukrainy.

Kard. Walter Kasper – od 2001 roku przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Członek Kongregacji Nauki Wiary i konsultant Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

Prof. Jerzy Kłoczowski – znakomity historyk kultury polskiej. Specjalizuje się w historii polskiego chrześcijaństwa. Były żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego. Współpracownik tajnych struktur NSZZ „Solidarność”. Wykładowca m.in. College de France i Sorbony (1985 – 1987).

Dr Helmut Kohl – kanclerz Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982 – 1998. Poliyuk należący od 1947 roku do CDU. Od 1973 roku przewodniczący tej partii.. Funkcję kanclerza pełnił przez cztery kolejne kadencje. Jest jednym z konstruktorów ładu politycznego i gospodarczego w Europie w ostatnim ćwierćwieczu i jednym z projektantów jedności europejskiej.

Tadeusz Mazowiecki – były Premier RP.

Tadeusz Miśkiewicz – od 2004 roku Mufti Rzeczpospolitej Polskiej. Przewodniczący Rady Imamów Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.  Dyrektor warszawskiego Centrum Kultury Islamu. Absolwent renomowanego Islamskiego Uniwersytetu w Medinie (Arabia Saudyjska).

Victor Orban – były Premier Republiki Węgier, w latach 1998 – 2002.. Współzałożyciel, w 1988 roku Związku Młodych Demokratów FIDESZ. W 1989 roku wygłosił słynne przemówienie, w którym zażądał wolnych wyborów i wycofania wojsk radzieckich z Węgier.

Michael Schudrich – naczelny rabin Polski.

Hanna Suchocka – były Premier RP (1992 – 1993). Obecnie Ambasador RP w Watykanie.

Ks. Noël Treanor – Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).

Prof. Szewach Weiss – Przewodniczący Światowej Rady Instytutu Yad Vashem (od 2000 roku). W latach 2000 – 2004 Ambasador Izraela w Polsce. Jest autorem wielu książek na temat Holokaustu, spraw politycznych  i społecznych aspektów funkcjonowania państwa Izrael.

Prof. Tadeusz Zieliński – znany teolog protestancki. Profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, dziekan Wyższego Baptystycznego Seminarium Duchownego w Warszawie – Radości i przewodniczący Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przy Polskiej Radzie Ekumenicznej. Redaktor naczelny cenionego kwartalnika „Myśl Protestancka”.

Abp Joannus Zizilouas – od 1986 roku prawosławny metropolita Pergamonu. Reprezentuje Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola w wielu międzynarodowych organizacjach kościelnych. Prowadzi dialog teologiczny z Kościołami katolickim i anglikańskim. Od 1993 roku jest członkiem Akademii Nauk w Atenach.

To tylko najważniejsi i najciekawsi spośród prelegentów, którzy zapowiedzieli swój udział w VI Zjeździe Gnieźnieńskim.

Wokół Zjazdu
Zjazdowi w bieżącym roku towarzyszyć będzie wiele imprez o charakterze otwartym, dostępnych dla społeczeństwa i posiadających bardziej świecki charakter. Odbędą się one w ramach Projektu „Gniezno – Miastem dialogu” przygotowanego między innymi przez Urząd Miejski w Gnieźnie i miejscowe Starostwo Powiatowe. „Imprezy te będą miały za zadanie dodatkowo promować potencjał gospodarczy i społeczny Pierwszej Stolicy Polski i Powiatu Gnieźnieńskiego. Przedsięwzięcie ma charakter promocyjny dla Gniezna i powiatu na szeroką skalę.” – jak czytamy na stronie internetowej Starostwa.
9 września na gnieźnieńskim Rynku odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Folklorystycznej z udziałem zespołów z kraju i z zagranicy.

Na dzień 10 września zaplanowano Jarmark Średniowieczny – żywe spotkanie z historią, rzemiosłem i zwyczajami wczesnopiastowskiej Polski – oraz Festiwal Muzyki Etnicznej, podczas którego usłyszeć będzie można muzykę żydowską (zespół „Shalom” z Poznania), arabską („zespół „Yerba Mater” z Warszawy) oraz muzykę średniowiecznej Europy. 11 września odbędzie się natomiast Festiwal Teatrów Ulicznych. Równocześnie będą trwały także II Powiatowe Targi Przedsiębiorczości „Teraz Gniezno” (Plac św. Wojciecha). 13 września odbędą się Warsztaty Historyczne przygotowane przez gnieźnieński oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Na dzień 14 września zaplanowano seminarium historyczne dla uczniów gnieźnieńskich szkół gimnazjalnych na temat: „Gniezno – miejscem dialogu w średniowiecznej chrześcijańskiej Europie”. 15 września w Miejskiej Bibliotece publicznej otwarta zostanie wystawa „Zjazd Gnieźnieński 2000 – pięć lat później”. 17 września rozpocznie się natomiast w Collegium Europaeum I Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu i Małych Form Graficznych ”Europa w znakach”, nad którym honorowy patronat objął m.in. abp Henryk Józef Muszyński, metropolita gnieźnieński.

Z ciekawymi inicjatywami wystąpiło też gnieźnieńskie Kolegium Europejskie (Collegium Europaeum Gnesnense), będące filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dniach 12 – 13 września zamierzają zorganizować IV Colloquium Europaeum pod hasłem „Zderzenie czy dialog kultur narodowych w Europie”. Celem Konferencji jest objęcie refleksją problematyki duchowych źródeł tożsamości europejskiej w odniesieniu do idei państw narodowych tworzących wspólne dobro, jakim jest Europa. Tematami przewodnimi konferencji będą: Idee uniwersalne w kulturze europejskiej; Europa przestrzenią dialogu religijnego; Kulturowe aspekty tożsamości narodowej; Obszary wielokulturowe w Europie; Miejsce kultury w polityce Wspólnot Europejskich; Prawodawstwo europejskie a prawodawstwo narodowe.

VI Zjazdowi Gnieźnieńskiemu towarzyszyć będzie także program Młodzież w „Akademii Dialogu”, zainicjowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, którego realizacja zaczęła się już w czerwcu bieżącego roku. Przewidziany on został dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, których delegaci wezmą aktywny udział w obradach Zjazdu.

Bardziej szczegółowe informacje na temat imprez towarzyszących Zjazdowi znaleźć można na stronach Starostwa Powiatowego (www.powiat-gniezno.pl) oraz Urzędu Miejskiego (www.gniezno.home.pl).

Reasumując
Z powyższego zestawienia widać wyraźnie znaczenie, jakie już osiągnęły Zjazdy Gnieźnieńskie. Od ubiegłego roku są znacznej rangi wydarzeniem Kościelnym, jak i politycznym, a obecnie także i kulturalnym. Gniezno, po wiekach zepchnięcia na boczne tory historii ponownie wraca do jej głównego nurtu. Powrót do korzeni ma ożywić polskie chrześcijaństwo, promieniując jednocześnie na cała Europę. Dziś w Gnieźnie właśnie podejmowane są starania, by Wspólnocie Europejskiej nadać kształt taki, o jakim marzyli przed tysiącem z górą lat Otton III i praski biskup Wojciech.

*****

Szczegółowe relacje z najważniejszych wydarzeń VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, szczególnie interesujące fragmenty wystąpień oraz materiał fotograficzny będą sukcesywnie zamieszczane na stronie. Postaramy się również przeprowadzić krótkie wywiady z niektórymi spośród zaproszonych gości na temat dialogu, otwartości ludzi i najistotniejszych problemów, z jakimi można się spotkać.

Europa Dialogu - VI Zjazd Gnieźnieński (cz. I)

 Europa Dialogu - VI Zjazd Gnieźnieński (cz. II)

VI Zjazd GnieźnieńskiOpcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050816005243845

No trackback comments for this entry.
Europa Dialogu - VI Zjazd Gnieźnieński (cz. III) | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń