Księga Psalmów - studium w audycjach Trans World Radio

pon, 17 maj 2010, 09:35:37

Autor: Marek Cieślar

Oryginalna, hebrajska nazwa Księgi Psalmów to, w wolnym tłumaczeniu,  "Księga Uwielbienia", "Księga Chwały".  Nazwa   "psalm"   pochodzi  z  greckiego  określenia "psalmos" i  jest  odpowiednikiem  hebrajskiego słowa  "mizemor". Oznacza poetycki utwór religijny wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych.

 

Możemy Księgę Psalmów nazwać inaczej "Księgą hymnów pochwalnych",  lub  "Księgą modlitwy i uwielbienia".

 

 

Autorzy    

 

Księgę Psalmów nazywa się często "Psałterzem Dawidowym", co nie oznacza, że Dawid jest autorem wszystkich psalmów. Dawid ułożył najprawdopodobniej 73 spośród 150 psalmów wchodzących w skład Psałterza. Pozostałe psalmy są dziełem wielu autorów, spośród których wymienić możemy Asafa, Salomona, Mojżesza, Hemana, Etana, Ezechiasza, czy synów Koracha.

Dawid, wielki król, poeta i muzyk izraelski  odegrał jednak największą rolę w powstaniu Księgi Psalmów, stąd właśnie księgę tę zwie się popularnie "Psałterzem Dawidowym".

 

Temat

 

Głównym przesłaniem Księgi Psalmów jest przyniesienie należnej czci i uwielbienia Bogu, potężnemu Stwórcy i Panu oraz jego Mesjaszowi, Zbawcy i Królowi, Jezusowi Chrystusowi. Wywyższenie Chrystusa - Króla i głoszenie chwały Jego Królestwa, to wielki temat Księgi Psalmów.

 

Kluczowe słowo

 

Kluczowym słowem Księgi Psalmów jest zwrot  "Alleluja", co znaczy "Chwała Panu".  Ten radosny okrzyk nabrał charakteru chrześcijańskiego sloganu, ale tak naprawdę ma głęboki sens i powinien zawsze budzić najwznioślejsze uczucia w sercu wierzącego człowieka.

"Chwała Panu, Alleluja"  - te słowa powinny gościć nie tylko okazjonalnie na naszych ustach, ale na stałe, w naszej duszy. 

 

Kluczowy psalm

 

Kluczowym psalmem całego Psałterza jest ostatni, 150 psalm.

W jego sześciu krótkich wierszach słowo  "Alleluja" pojawia się 13 razy.

Stanowi on zwieńczenie całej księgi i jest jak gdyby refrenem, który moglibyśmy odśpiewać za każdym razem, gdy medytujemy nad treścią Psałterza.  Psalm 150 jest hymnem pochwalnym. Stanowi końcową doksologię całej Księgi;  jest jednym wielkim okrzykiem uwielbienia i czci skierowanym ku Bogu.

 

 

Znaczenie psalmów

 

Księga Psalmów jest niezwykle wartościową i bardzo piękną częścią Pisma Świętego. Psalmy językiem poezji wyrażają wszelkie odcienie emocji, uczuć, wszelkie stany umysłu i serca człowieka. Dlatego są tak bliskie ludziom różnych epok  i  na przestrzeni wieków dla wielu stały się źródłem otuchy, pokrzepienia, uniesienia, radości, umocnienia w wierze i inspiracji do aktywnego, twórczego życia.  Księga Psalmów jest najwspanialszym modlitewnikiem i śpiewnikiem Izraela i Kościoła; wprowadza pojedyncze serca i cale wspólnoty wierzacych w swiat modlitwy i wielbienia Pana.

Psalmy zawierają  wielkie bogactwo treści teologicznych. Ukazują cały zbawczy plan Boga, od stworzenia świata aż do czasów ostatecznych. Wielbią Chrystusa, Mesjasza z linii Dawida, Zbawiciela świata. Zapowiadają życie, działalność, śmierć i wywyższenie Jezusa Chrystusa.

Obraz Chrystusa wyrysowany w psalmach jest wspaniałym uzupełnieniem relacji Nowego Testamentu. Dzięki psalmom mamy wgląd w życie modlitewne Jezusa, dowiadujemy się, co działo się w Jego sercu, gdy umierał na krzyżu, widzimy Go siedzącego po prawicy Ojca w niebie.

Chrystus jest centralną postacią Księgi Psalmów. Pamiętamy, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział apostołom: "To są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest o mnie zapisane w Prawie Mojżesza i u proroków i w Psalmach" ( Łuk. 24, 44 ).

Szesnaście psalmów zwanych "mesjańskimi" zawiera treści bezpośrednio opisujące postać Chrystusa, pozostałe wskazują na Jezusa w sposób pośredni. Cała Księga Psalmów jest pełna Chrystusa, Mesjasza Izraelskiego, Zbawiciela i Pana świata.

Spośród 219 cytatów starotestamentowych zamieszczonych w Nowym Testamencie ponad połowa, bo 116 pochodzi z Księgi Psalmów.  Psalmy tkwią w samym sercu Biblii. Psalm 119, który znajduje się dokładnie w środku Pisma Świętego jest  wielkim hymnem pochwalnym, wielbiącym Słowo żywego Boga.

Kiedyś wszystkie psalmy śpiewano. Dzisiaj, niestety, nie znamy  oryginalnych melodii psalmów, bez wątpienia równie pięknych, jak słowa.

Może jednak kiedyś, w wieczności, usłyszymy Dawida, śpiewającego swe psalmy, i być może dołączymy do niego, radośnie chwaląc i wielbiąc Pana...

 

Struktura Księgi Psalmów

 

Księga Psalmów nie jest luźnym zbiorem pojedynczych pieśni. Posiada uporządkowaną strukturę. Dzieli się na pięć zasadniczych części. Na podstawie wieloletnich badań i studiów stwierdzono, że podział ten odpowiada analogicznemu podziałowi Pięcioksięgu Mojżesza. I tak na przykład pierwsza grupa psalmów koresponduje z treścią Księgi Rodzaju, czyli Pierwszej Księgi Mojżeszowej.  Psalm pierwszy ukazuje nam człowieka doskonałego, podobnego do Adama w raju, psalm drugi opisuje bunt, rebelię człowieka, psalm trzeci mówi o wypędzeniu człowieka, a czwarty o konflikcie pomiędzy potomstwem kobiety i węża. W psalmie piątym ukazany jest człowiek otoczony przez wrogów. W następnych psalmach mowa jest o walce z siłami zła i o ostatecznym zwycięstwie, wyzwoleniu człowieka... Jednocześnie pełno jest w pierwszych psalmach Chrystusa. Psalm pierwszy ukazuje nie tylko pierwszego, ale i ostatniego Adama, Jezusa. Psalm drugi zapowiada nadejście Mesjasza - Króla. Psalmy ukazują prawdę, podobnie jak Księga Rodzaju, że Bóg od początku zaplanował zbawienie ludzkości w Jezusie Chrystusie.

 

A oto podział całej Księgi Psalmów.

 

I.  Sekcja Księgi Rodzaju  ( I Mojż.)                                      Psalmy   1  -  41

    Dzieje człowieka            -  doskonałość, upadek i  wybawienie

 

Psalm    1 -  Doskonały człowiek  ( pierwszy i ostatni Adam )

Psalm    2 -  Bunt człowieka ,  zapowiedź nadejścia Mesjasza - Króla

Psalm    3 -  Odrzucenie doskonałego człowieka

Psalm    4 - Konflikt pomiędzy potomstwem kobiety i węża

Psalm    5 - Doskonały człowiek otoczony wrogami

Psalmy  6 - 8    -  Walka: ukąszenie człowieka w piętę,

                                        zmiażdzenie głowy węża

Psalmy  9 - 15  -  Walka z wrogami dowodzonymi przez antychrysta,

                                        ostateczne wyzwolenie

Psalmy 16 - 41       -  Chrystus obecny pośród swego ludu,

                                        uświęcenie wierzących.

 

II.  Sekcja Księgi Wyjścia   ( II  Mojż. )                                     Psalmy  42 - 72

     Dzieje Izraela  - upadek i odkupienie

 

Psalmy  42 - 49  - upadek Izraela

Psalmy  50 - 60  - Odkupiciel Izraela

Psalmy  61 - 72  - odkupienie Izraela

 

III.  Sekcja Księgi Kapłańskiej  ( III Mojż. )                                 Psalmy  73 - 89

      Dzieje świątyni - ciemność i brzask świtania

 

Przybytek, Świątynia, Dom Boży, Zgromadzenie -

            -  opiewane w niemal każdym psalmie

 

IV.  Sekcja Księgi Liczb   ( IV Mojż. )                                          Psalmy  90 - 106

       Dzieje Ziemi  -  zagrożenie i ochrona

 

V.  Sekcja  Księgi Powtórzonego Prawa  ( V Mojż. )             Psalmy 107-150

      Uwielbienie dla Boga i Jego Słowa

---

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Księgi Psalmów na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050817220937440