Kijów nie dla grekokatolików?

czw, 18 sie 2005, 23:03:31

Autor: Janusz Topolnicki

Prawosławni ukraińscy chrześcijanie oraz niektóre tamtejsze organizacje publiczne domagają się od Papieża Benedykta XVI by anulował decyzję Kardynała Lubomira Huzara (na zdj.) o przeniesieniu  siedziby Arcybiskupa Większego Ukraińskiego Kościoła Grecko Katolickiego z Lwowa do Kijowa.

W oświadczeniu protestujący napisali, że „wybór Kardynała Ratzingera na Papieża dał im nadzieję na odnowienie ich relacji, jednak teraz sytuacja ta jest zagrożona”. Autorzy listu domagają się również aby Papież nakazał Kardynałowi zaprzestać jakiejkolwiek działalności "antyprawosławnej". Według nich działania Lubomira Huzara są "kontynuacją krucjat przeciwko niewiernym".

W dokumencie napisane jest także, że wzajemne zatargi pomiędzy prawosławnymi chrześcijanami a grekokatolikami przyczyniły się w Ukrainie do zrujnowania wielu klasztorów i świątyń a nawet zabójstw prawosławnych kapłanów.

Protestujący uważają, że współpraca na początku lat 90 została przerwana przez ukraińskich grekokatolików, kiedy to przemocą skonfiskowali setki prawosławnych świątyń i brutalnie odnosili się do kapłanów i wierzących.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/200508182219176