Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Kolonia - braterskie spotkanie chrześcijan różnych wyznań

19 sierpnia w domu arcybiskupów kolońskich odbyło się spotkanie ekumeniczne z udziałem papieża Benedykta XVI."W dialogu ekumenicznym Niemcy mają wyjątkowo ważne znaczenie. Są bowiem nie tylko krajem, w którym narodziła się Reformacja, ale także jednym z krajów, w których narodził się ruch ekumeniczny XX wieku - powiedzial papież w swym przemówieniu do zgromadzonych w Kolonii duchownych róznych wyznań. - W następstwie ruchów migracyjnych ubiegłego stulecia znaleźli swoją nową ojczyznę w tym kraju również chrześcijanie Kościołów prawosławnych i starożytnych Kościołów Wschodu. Przyczyniło się to niewątpliwie do konfrontacji i wymiany. Dziś z radością stwierdzamy, że z biegiem czasu dialog doprowadził do ponownego odkrycia braterstwa i stworzył klimat większego otwarcia i większego zaufania wśród chrześcijan różnych Kościołów i wspólnot kościelnych. Mój czcigodny Poprzednik w ogłoszonej w 1995 r. encyklice "Ut unum Sint" uznał własnie to za szczególnie znamienny owoc dialogu. Braterstwo wśród chrześcijan nie jest jedynie nieokreślonym uczuciem ani też nie rodzi się ze swego rodzaju obojętności wobec prawdy. Opiera się ono na nadprzyrodzonej rzeczywistości jednego chrztu, który włącza nas w jedno Ciało Chrystusa. Razem wyznajemy Jezusa Chrystusa jako Boga i Pana; razem uznajemy Go za jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, podkreślając naszą wspólną przynależność do Niego. Na tym fundamencie dialog przyniósł swoje owoce."

Benedykt XVI przypomniał porozumienie osiągnięte przez katolicyzm i protestantyzm w wielu kwestiach. Najważniejszym owocem dialogu jest jego zdaniem "Wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu" podpisana w 1999 roku. Wspomniał także z wdzięcznością, że chrześcijanie róznych wyznań stają obok siebie, w jednym szeregu broniąc życia ludzkiego oraz wspierając działania na rzecz sprawiedliwości i pokoju.

"Zdaję sobie doskonale sprawę, że wielu chrześcijan w tym kraju, i nie tylko w nim, oczekuje dalszych konkretnych kroków zbliżenia. Ja też ich oczekuję - mówił dalej papież. - Takie jest bowiem przykazania Pańskie, ale także nakaz naszych czasów, by z pełnym przekonaniem kontynuować dialog na wszystkich szczeblach życia Kościoła. Musi się to, oczywiście, odbywać ze szczerością i realizmem, z cierpliwością i wytrwałością w wierności nakazom sumienia. Nie może być dialogu kosztem prawdy; dialog musi być prowadzony w miłości i prawdzie."

Priorytetem w dialogu ekumenicznym sa obecnie - zdaniem Benedykta XVI - wszelkie kwestie moralne naszych czasów. Papież podkreślił, że poszukujące odpowiedzi społeczeństwo często oczekuje odpowiedzi od chrześcijaństwa - i to wygłaszanej wspólnie, jednym głosem, przez różne Kościoły. Ku jego wielkiej radościm - jak ponownie podkreślił - udało się to już w wielu kwestaich osiągnąć. Jednak nie we wszystkich, co go martwi, ponieważ właśnie z powodu wszelkich rozbieżności pomiędzy róznie wierzącymi chrześcijanami świadectwo ewangeliczne i ukierunkowanie etyczne wiernych i społeczeństwa tracą siłę.

Papież podkreślił, że wszelkie podziały w chrześcijaństwie są sprzeczne z wolą Jezusa i szkodzą wiarygodności uczniów Chrystusa wobec ludzi. Przedstawił też swoją wizję jedności chrześcijaństwa: "Cóż oznacza przywrócenie jedności wszystkich chrześcijan? Kościół katolicki dąży do osiągnięcia pełnej widocznej jedności uczniów Chrystusa, zgodnie z definicją, jaką dał w rozmaitych swoich dokumentach Sobór Watykański II. W naszym przekonaniu jedność taka występuje w Kościele katolickim, w którym nie grozi jej utrata. Nie oznacza ona jednak jednolitości we wszystkich przejawach teologii i duchowości, w formach liturgicznych i w dyscyplinie. Jedność w róznorodności i róznorodność w jedności. W homilii podczas uroczystości świętych Piotra i Pawła 29 czerwca tego roku podkreśliłem, że pełna jednośc i prawdziwa katolickość idą w parze. Warunkiem niezbędnym, aby doszło do tego współistnienia, jest by zaangażowanie na rzecz jedności oczyszczało się i odnawiało nieustannie, wzrastało i dojrzewało. Do tego celu przyczynić się może dialog. Jest on czymś więcej niż wymianą myśli - jest wymianą darów, w której Kościoły i wspólnoty kościelne mogą oddać do dyspozycji swoje skarby. To dzięki temu zaangażowaniu marsz ten może postępować krok po kroku, aż do osiągnięcia pełnej jedności, kiedy wreszcie 'dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa' (Ef 4, 13)."

Papież podkreślił, że najważniejszy jest "ekumenizm duchowy" - modlitwa, nawrócenie i uświęcenie życia. Zauważył także, że jedności nie jesteśmy w stanie sobie sami wypracować, a jedynie otrzymać jako dar Ducha Świętego. "Najlepszą postacią ekumenizmu jest życie w zgodzie z Ewangelią" - stwierdził podsumowując swe rozważanie na temat jedności. Papieża cieszy fakt, że rozwija się dzisiaj swego rodzaju "sieć łaczności duchowej" między chrześcijanami róznych wyznań, którzy angażują się w modlitwę, rewizję własnego życia, w "oczyszczanie pamięci" i otwarcie miłości. "Z pomocą, jaka pochodzi z wysoka, znajdziemy dla wielu otwartych jeszcze kwestii możliwe rozwiązania, a pragnienie jedności znajdzie ostateczne swoje spełnienie wtedy, kiedy i jak On zechce. Zapraszam was wszystkich, abyśmy wspólnie poszli tą drogą" - zakończył papież.

Pełen tekst papieskiego przesłania jest dostępny w serwisie KAITrackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050820092748751

No trackback comments for this entry.
Kolonia - braterskie spotkanie chrześcijan różnych wyznań | 8 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Kaietanus sob, 20 sie 2005, 13:29:36
Nie swoją wizję ekumenizmu przedstawił papież, a wizję całego Kościoła Katolickiego, którą Kościół wyznawał przez wieki, a w ostatnich czasach potwierdził ją uroczyście na Soborze Watykańskim II.

---
Instaurare omnia in Christo!

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń