Macedońscy neokomuniści uwięzili arcybiskupa

sob, 27 sie 2005, 00:43:26

Autor: Dominika Springer

W więzieniu Idrizovo, niedaleko od stolicy Macedonii Skopje, osadzony został arcybiskup Jovan, dostojnik starożytnej Cerkwi Prawosławnej Arcybikupstwa Ohrid. 39-letni arcybiskup został skazany 18 miesięcy więzienia za „pobudzanie etnicznej i religijnej nienawiści i nietolerancji.”

Hierarchowie Stałej Konferencji Kanonicznych Biskupów Prawosławnych w Nowym Yorku 11 sierpnia wydali oświadczenie, w którym wezwały władze macedońskie do uwolnienia arcybiskupa, wskazując iż uwięzienie Jovana postrzegane jest jako „przestępstwo przez wszystkie demokratyczne społeczeństwa, instytucje i organizacje powołane  do ochrony praw człowieka.”

Natomiast Metropolita Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej uznał aresztowanie macedońskiego arcybiskupa za „jawną i szokującą napaść na wolność sumienia, wolność wiary i praktyki religijnej”. Przeciwko aresztowaniu Jovanasa zaprotestował także Święty Synod Greckiej Cerkwi Ortodoksyjnej, Święty Synod Biskupów Serbskiej Cerkwi oraz Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola, który prośbę o uwolnienie arcybiskupa Jovanasa skierował bezpośrednio do macedońskiego premiera V. Bukovskiego.

W obronie prawosławnego arcybiskupa stanęli też przedstawiciele Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Katoliccy biskupi wystosowali nawet w tej sprawie listy o premiera T. Blaira – przewodniczącego Radzie Europy oraz do urzędników UE. 

Duchowni Arcybiskupstwa Ohrid zarzucają władzom Macedonii stosowanie brutalnych i poniżających arcybiskupa Jovanesa metod. Począwszy od odebrania mu Biblii, poprzez rozbieranie z sutanny i na przymusowym zgoleniu brody (noszonej przez cały kler cerkwi ortodoksyjnej) skończywszy.

Prezydent Macedonii B. Crvenkovski twierdzi natomiast, że arcybiskup Jovanes stanowi zagrożenie dla „istnienia Macedońskiej Cerkwi Ortodoksyjnej”.

Republika Macedonii powstała w 1992 r. w wyniku rozpadu Jugosławii. W Macedonii obok ludności prawosławnej, żyją Albańczycy, ludność wyznająca islam (stanowią prawie jedną czwartą populacji). Albańczyków macedońskich łączą silne więzy z radykalnymi muzłumanami albańskimi z Kosowa.

Korzenie macedońskich konfliktów religijnych sięgają roku 1958, kiedy to J. Tito, rządzący komunistyczną Jugosławią doprowadził do nadania diecezjom położonym na terenie Socjalistycznej Republiki Macedonii „autonomicznego statusu” wewnątrz Serbskiej Prawosławnej Cerkwi, której diecezje te podlegały. W 1967 diecezje połączono i przekształcono w Macedońską Cerkiew Ortodoksyjną. Taka polityka komunistów zmierzała do osłabienia i podzielenia Cerkwi Serbskiej.

Samozwańcza Macedońska Cerkiew nie została uznana przez żadną ze światowych wspólnot prawosławnych. Począwszy od roku 1990 Pavlo patriarcha Cerkwi Serbskiej próbował doprowadzić do powrotu sytuacji sprzed roku 1958 i ponownego połączenia obu cerkwi. W maju 2002 r. Serbska Cerkiew uznała jednak trwałą autonomię Macedońskiej Cerkwi pod nazwą starożytne Arcybiskupstwo Ohrid, korzeniami sięgającego VI-go wieku i czasów rzymskiego imperatora Justyniana.

Początkowo trzech biskupów Macedońskiej Cerkwi nie podpisało tego porozumienia. Jednak pod wpływem postkomunistycznych władz Macedonii i mediów biskupi zmienili zdanie. Kiedy patriarcha serbski zaapelował do duchownych cerkwi macedońskiej o uzdrowienie nadwątlonych stosunków, na jego wezwanie odpowiedział tylko arcybiskup Jovan. Jovan stwierdził, że należy wykorzystać to, położyć kres izolacji Cerkwi Macedońskim w świecie prawosławnym, i zaprzestać wykorzystywania cerkwi do rozgrywek władz w Skopje.

Macedoński arcybiskup został niemal natychmiast zdymisjonowany i usunięty ze swojej diecezji przy pomocy policji. Przeniesiono go do klasztoru, jednak i stąd wkrótce go wydalono. W tym samym czasie Serbska Cerkiew anulowała postanowienie Macedońskiej Cerkwi i przywróciła Jovanasa na stanowisko arcybiskupa Ohrid.

W ciągu ostatnich trzech lat arcybiskup Jovanes stał się obiektem wielu ataków inspirowanych przez władze, był obserwowany przez policję i aresztowany. W okresie tym niejednokrotnie też prześladowano, terroryzowano i napadano na popów i mnichów Arcybiskupstwa  Ohrid.

Arcybiskup Jovanas zaczął więc oskarżać władze w Skopje o powrót do komunistycznych metod rządzenia i kontynuowania linii politycznej reżimu J. Tito.

Aresztowaniu arcybiskupa sprzeciwiła się m.in. szefowa Macedońskiego Komitetu Helsińskiego  M. Najcevska, krytykując specyficzne, nadopiekuńcze podejście władz do religii.

Jeszcze przed samym aresztowaniem arcybiskup Jovanes oświadczył na norweskim forum internetowym: „To śmieszne, że próbują mnie uciszyć – w dobie internetu i masowej komunikacji”.

W ostatnim wywiadzie udzielonym przed aresztowaniem Jovanes pokreślił, że nikt nie powinien być karany za swoje przekonania religijne i swoją wiarę.

Decyzja o aresztowaniu arcybiskupa wywołała konsternację w rządzie serbskim, obawiającym się destabilizacji w tym regionie.

Cerkiew Prawosławna ma około 350 mln wyznawców na całym świecie. Zorganizowana jest głownie wokół patriarchów poszczególnych cerkwi narodowych. Cerkiew Prawosławna wywodzi się z tradycji Wschodniej (Bizantyjskiej) i od XI w. nie uznaje supremacji papieża

Na podstawie informacji WorldNetDaily.com

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050827003902471