Czy mogę zostać ministrantką ?

wto, 30 sie 2005, 00:56:20

Autor: Gość serwisu

Chciałam dowiedzieć się, czy w Polsce ministrantką mogę zostać w każdej diecezji, czy też wymaga to specjalnego pozwolenia? Bardzo mi na tym zależy, gdyż takie czuję powołanie.

Zgodnie z zaleceniem Kościoła ministrantki powinny być wprowadzane tylko jeśli istnieje rzeczywista potrzeba w parafii czy ogólnie na terenie danego Kościoła lokalnego (czyli gdy istnieją wyraźne niedobory w służbie ołatarza). Jeśli ministrantow jest pod dostatkiem należy tego unikać, gdyż środowisko ministranckie jest szczególnym miejscem wzrostu powolań kaplańskich, integracji oraz duchowej formacji chłopców, a pojawienie się dziewcząt może spowodować dezintegrację tej specyficznej grupy i powoduje spadek liczby chłopców chcących przystąpić do zaszczytnej slużby ołtarza.

Tradycja służby liturgicznej za swój prawzór posługi ministranckiej uznaje wysłanie Apostołów przez Pana Jezusa do Jerozolimy aby przygotowali ostatnią wieczerzę. Jak wiemy wśród Apostołów nie było kobiet.

Dopiero po tym wstępie pozwolę sobie doradzić udanie się do proboszcza w tej sprawie. Nawet jeśli w danej diecezji służba ministrantek jest dozwolona ostateczna decyzja należy tutaj do proboszcza, który sam lub poprzez swojego wikarego przyjmuje kandydatów do służby ołtarza.

Jakub Sowiński, student teologii II. roku PWT we Wrocławiu

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050829211312415