Polscy archeolodzy odkryli świątynię Zeusa w Izraelu

czw, 1 wrz 2005, 02:17:46

Autor: Dominika Springer

Od kilku lat, na podstawie umowy między Uniwersytetem w Hajfie a Zakładem Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Narodowym w Warszawie,  polscy archeolodzy prowadzą prace wykopaliskowe w ruinach antycznego miasta Hippos w Izraelu. Ostatnio w położonym nad jeziorem Genezaret Hippos, będącym po podbojach Aleksandra Macedońskiego jednym z centrów kultury hellenistycznej w Palestynie odkryto ślady świątyni Zeusa.

W pracach biorą udział polscy archeologowie z Instytutu Archeologii UW, Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Muzeum Narodowego w Warszawie) i studenci Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz grupa konserwatorów warszawskiej ASP.

Hippos, znane też pod aramejską nazwą Susita, należało do tzw. Dekapolis ("Dziesięciogrodu" - wspomnianego w Ewangeliach), czyli ligi dziesięciu miast greckich w Syro-Palestynie. Ślady świątyni Zeusa znaleziono pod położonym w centrum dawnego miasta tzw. Kościółem Północno-Zachodni - chrześcijańską świątynią z okresu bizantyjskiego i wczesnoislamskiego, zbudowaną na przełomie V i VI w., odkrytym przez polskich archeologów w roku 2000.
Archeolodzy przeprowadzili sondaże stratygraficzne, które pozwoliły odtworzyć zarys wcześniejszej świątyni pogańskiej. Świątynia Zeusa zbudowana została z ogromnych bloków białego wapienia, znajdowała się na sztucznej platformie otoczonej bazaltowym murem, górując nad głównym placem.

Budowla powstała na przełomie er, prawdopodobnie po śmierci króla Heroda Wielkiego, w okresie rządów cesarza Augusta. Prawdopodobnie to właśnie jej wizerunek widnieje na monetach Hippos bitych w II/III wieku n.e.
Na podstawie informacji Instytutu Archeologii UW, Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN i czasopisma „Wiedza i Życie”

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050901014403767