Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Nowy Koadiutor Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy

Papież Benedykt XVI nominował Koadiutorem Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy Abpa Fouada Boutros Twal. Arcybiskup Koadiutor był do tej pory Arcybiskupem ad personam Tunisu.

Na jego stolicy w Tunisie zastąpi go Ks. Prałat Maroun Elias Lahham, z duchowieństwa Łacińkiego Patriarchatu Jerozolimy, dotychczasowy Rektor Patriarszego Wyższego Seminarium Duchownego w Beit-Jala.

Koadiutor Świętego miasta urodził się 23 października 1940r. w Madabie (Jordania). 3 października 1959r. wstąpił do Patriarszego Wyższego Seminarium Duchownego w Beit-Jala. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1966r. w Jerozolimie. Następnie był wikariuszem w Ramallah, Irbed i Mahatta.

W październiku 1972r. wyjechał do Rzymu, aby studiować prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Po uzyskaniu tytułu licencjata z prawa kanonicznego wstąpił do Papieskiej Akademii Kościelnej. Jest to bardzo znana i dobra uczelnia kościelna, kształcąca dyplomatów.

21 czerwca 1975r. obronił summa cum laude pracę doktorską pt. "Procès dans le droit bédouin et le droit romain." ("Proces w prawie beduińskim i prawie rzymskim."). Od sierpnia tegoż roku pracował w Sekretariacie Stanu, w departamencie Afryki Środkowej. W grudniu tego samego roku powołano go na placówkę do Hondurasu. Do Tegucigalpy dotarł 31 marca 1976r. Już 15 czerwca 1977r. został nominowany Kapelanem Honorowym Ojca Świętego z tytułem Monsignore.

W październiku 1982r. powrócił do Sekretariatu Stanu, gdzie pracował w departamencie Afryki frankofońskiej. W lipcu 1985r. został sekretarzem Abpa Giovanniego Moretti, Pro-Nuncjusza Apostolskiego w Egipcie. Następnie, w 1988r. przeniesiono Ks. Twal do Nuncjatury w Bonn. Natomiast w czerwcu 1990r. wysłano go do Peru.

12 maja 1992r. Ojciec Święty Jan Paweł Wielki nominował go Biskupem Tunisu. Sakry biskupiej udzielił Ks. Twal Abp Michel Sabbah, Łaciński Patriarcha Jrozolimy. Współkonsekratorami byli Abpi: Edmond Y. Farhat, ówczesny Pro-Nuncjusz Apostolski w Tunezji i Francesco Monterisi, ówczesny Oficjał w Kurii Rzymskiej. Święcenia biskupie odbyły się 22 lipca 1992r. 31 maja 1995r. został wyniesiony do godności Arcybiskupa ad personam.

Po przejściu na emeryturą Patriarchy Sabbaha Abp Twal zostanie nowym Łacińskim Patriarchą Jerozolimy.

O Biskupach Koadiutorach mówi Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 403 -

§ 3. Jeśli Stolicy Świętej wyda się to bardziej wskazane, może z urzędu ustanowić biskupa koadiutora, wyposażonego w specjalne uprawnienia. Biskup koadiutor ma prawo następstwa.

Kan. 404 -

§ 1. Biskup koadiutor obejmuje swój urząd przez okazanie nominacyjnego pisma apostolskiego - osobiście lub przez pełnomocnika - biskupowi diecezjalnemu oraz kolegium konsultorów, w obecności kanclerza kurii, który winien spisać protokół.

§ 3. Gdyby biskup diecezjalny miał niepokonalne przeszkody, wtedy wystarcza gdy biskup koadiutor lub biskup pomocniczy, przedstawia apostolskie pismo nominacyjne kolegium konsultorów, w obecności kanclerza kurii.

Kan. 405 -

§ 1. Obowiązki i prawa biskupa koadiutora oraz biskupa pomocniczego określają zamieszczone poniżej kanony, jak również pismo nominacyjne.

§ 2. Biskup koadiutor oraz biskup pomocniczy, o którym w kan. 403, § 2, winni wspomagać biskupa diecezjalnego w całym zarządzaniu diecezją, a także zastępować go w czasie, gdy jest nieobecny lub gdy ma przeszkody.

Kan. 406 -

§ 1. Biskupa koadiutora oraz biskupa pomocniczego, o którym w kan. 403, § 2, biskup diecezjalny winien ustanowić wikariuszem generalnym. Im też, przed innymi, biskup diecezjalny powinien powierzać to, co na podstawie prawa wymaga specjalnego zlecenia.

§ 2. Jeśli czego innego nie przewidziano w papieskim piśmie, i zachowując przepis § 1, biskup diecezjalny winien ustanowić biskupa pomocniczego lub biskupów pomocniczych, wikariuszami generalnymi lub przynajmniej wikariuszami biskupimi zależnymi tylko od jego władzy, bądź też od władzy biskupa koadiutora lub biskupa pomocniczego, o którym w kan. 403, § 2.

Kan. 407 -

§ 1. Mając na uwadze możliwie najlepsze zagwarantowanie, aktualnie i w przyszłości, dobra diecezji, biskup diecezjalny, koadiutor i biskup pomocniczy, o którym w kan. 403, § 2, winni się wzajemnie konsultować w ważniejszych sprawach.

§ 2. Wypada, aby biskup diecezjalny w rozważaniu ważniejszych spraw, zwłaszcza duszpasterskich, konsultował się na pierwszym miejscu z biskupami pomocniczymi.

§ 3. Biskup koadiutor i biskup pomocniczy, z racji swego powołania do udziału w troskach biskupa diecezjalnego, tak mają wypełniać swoje zadania, ażeby postępowali zgodnie z nim w duchu i działaniu.

Kan. 408 -

§ 1. Biskup koadiutor i biskup pomocniczy, jeśli tylko nie tłumaczy ich słuszna przeszkoda, ilekroć biskup diecezjalny by tego potrzebował, obowiązani są wykonywać czynności pontyfikalne oraz inne funkcje, do których zobowiązany jest sam biskup diecezjalny.

§ 2. Uprawnień i czynności, które biskup koadiutor i pomocniczy mogą wykonać, biskup diecezjalny nie powinien zlecać na stale komu innemu.

Kan. 409 -

§ 1. Z chwilą wakansu stolicy biskupiej, biskup koadiutor staje się od razu biskupem diecezji, dla której został ustanowiony, jeśli zgodnie z przepisami prawa objął swój urząd.

§ 2. Jeśli kompetentna władza nie zarządziła czego innego, z chwilą wakansu stolicy biskupiej, biskup pomocniczy zachowuje - do czasu objęcia diecezji przez nowego biskupa - wszystkie, ale tylko te, władze i uprawnienia, które przed wakansem stolicy biskupiej posiadał jako wikariusz generalny lub wikariusz biskupi. Gdy nie został administratorem diecezji, tę swoją władzę, chociaż jest udzielona na mocy prawa, powinien wykonywać w zależności od władzy administratora diecezji, kierującego diecezją.

Kan. 410 - Podobnie jak sam biskup diecezjalny, biskup koadiutor i biskup pomocniczy, mają obowiązek przebywania w diecezji, której - oprócz wykonywania jakiegoś urzędu poza diecezją oraz wakacji, nie przekraczających jednego miesiąca - nie powinni opuszczać, chyba że na krótki czas.

Kan. 411 - Gdy chodzi o zrzeczenie się urzędu, to do biskupa koadiutora i pomocniczego mają zastosowanie przepisy kan. 401 i 402, § 2.

- Zdjęcie Abpa Koadiutora i najwazniejsze daty z jego życia

- Oficjalny Biuletyn Stolicy Świętej zawierający nominacje.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/2005090820241573

No trackback comments for this entry.
Nowy Koadiutor Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy | 2 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
didymos pią, 9 wrz 2005, 00:48:23
Ilu wiernych ma łaciński patriarchat Jerozolimy?
 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń