Nominacje i rezygnacje 5.09-10.09.2005r.

nie, 11 wrz 2005, 12:55:46

Autor: Mateusz Markiewicz

W mijającym tygodniu Benedykt XVI podjął wiele decyzji personalnych. Zdecydowaną większość stanowią nominacje Członków XI Plenarnego Synodu Biskupów. Wśród nominowanych są czterej Biskupi z Chin, z Kościoła podziemnego i "patriotycznego", którzy nie figurują w oficjalnym spisie biskupów. Artykuł przedstawia tygodniowe zestawienie.

8 IX 2005r. 

Papież nominował Koautorem Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy Abpa ad personam Fouad Twal, dotychczasowego Biskupa Tunisu. 

Benedykt XVI nominował Biskupem Tunisu (Tunezja) Ks.Prał. Maroun Elias Lahham, z duchowieństwa Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, dotychczasowego Rektora Patriarszego Seminarium w Beit-Jala. 

Biskup Rzymu nominował Członkami XI Plenarnego Zgromadzenia Synodu Biskupów:

Ich Eminencje Księży Kardynałów:

Ich Ekscelencje Księży Arcybiskupów i Biskupów:

Czcigodnych Księży:

10 IX 2005r.

Papież nominował swoim Legatem na obchody I Międzynarodowego Uniwersyteckiego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w Murcji (Hiszpania), od 9 do 13 listopada 2005r., Ks. Józefa Kard. Tomko, Przewodniczącego Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

Benedykt XVI nominował Konsulatorami Komisji ds. Dialogu Religijnego z Muzułmanami, przy Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego:

Ks. Andrea Pacini (Włochy);

O. Daniel A. Madigan SI (Australia);

José Luisa Sáncheza Nogales (Hiszpania);

S. Gerardette Philips, RSCJ (Indie);

Prof. Lamin Sanneh (USA);

Dr Sandrę Keating (USA);

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050911104846638