Rabini zapraszają Benedykta XVI do Jerozolimy

sob, 17 wrz 2005, 03:18:00

Autor: ks. Artur Karbowy SAC

Dwaj rabini z Izraela - Szlomo Mosze Amar reprezentujący społeczność tradycji sefardyjskiej i Jona Metzger z tradycji aszkenazyjskiej zaprosili papieża Benedykta XVI do odwiedzenia Jerozolimy. Do zaproszenia doszło w trakcie wizyty rabinów w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo 15 września 2005 roku.

Papież ocenił wizytę jako ważny krok w pogłębieniu relacji między katolicyzmem i judaizmem. Benedykt VI potępiając akty agresji w Ziemi Świętej powiedział, że: “musimy wciąż podkreślając związek jaki zachodzi miedzy religią i pokojem”.

Wyrażając zaproszenie Benedykta XVI do Jerozolimy rabini prosili papieża o potępienie niszczenia synagog w strefie Gazy. Rabin Szlomo Mosze Amar powiedział, ze potępienie jest konieczne aby zapobiec zwyczajowi niszczenia świątyń “dziś jest to synagoga, jutro może to być meczet lub kościół”.

Benedykt XVI zwrócił się do rabinów z prośbą o zmobilizowanie Izraela do wypełniania porozumienia zawartego między Stolicą Apostolską a ich krajem przed 12 laty.

„Drodzy główni rabini! Jako zwierzchnicy religijni stoimy przed Bogiem. Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za nasze nauczanie i nasze decyzje. Niech Pan nas wspiera w służbie wielkiej sprawy promowania świętości ludzkiego życia i obrony ludzkiej godności każdego człowieka – tak, by sprawiedliwość i pokój kwitły na świecie”.

Ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej Oded Ben Hur podczas konferencji prasowej po spotkaniu z papieżem powiedział, ze audiencja trwała “mniej więcej 40 - 45 minut” i ze była “bardzo gorąca”. Rabini prosili również aby papież ogłosił 18 października dniem walki z antysemityzmem na świecie.

To właśnie w tym dniu 1965 roku została ogłoszona deklaracja Soboru Watykańskiego II “Nostra Aetate”, dokument który przyczynił się do rozwoju procesu pojednania katolików i żydów. “Papież powiedział, ze będzie chciał odpowiedzieć pozytywnie przynajmniej na część naszych próśb” – powiedział Oded Ben Hur. Podczas sierpniowego pobytu w Kolonii Benedykt XVI stał się drugim papieżem, który odwiedził synagogę.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050916031800152