Dialog - instrument porozumienia

sob, 17 wrz 2005, 10:23:49

Autor: Marcin Winiarski

Wspólną modlitwą rozpoczął się w piątek VI Zjazd Gnieźnieński. Zgromadził on delegatów ruchów, organizacji i stowarzyszeń chrześcijańskich z całej Europy, a także wyznawców judaizmu i islamu. Łącznie około 700 osób aż do niedzieli dyskutować będzie o dialogu na różnych poziomach. Wśród zgromadzonych są m.in. znani politycy i wielcy ludzie Kościołów, w tym także znani mistrzowie duchowi. Słowa pozdrowienia i przesłania skierowali do uczestników kongresu papież Benedykt XVI oraz ekumeniczny patriarcha Konstantynopola – Bartolomeusz.

Rozpoczynając spotkanie zgromadzeni modlili się wspólnie, szczególnie zanosząc przed Boży tron wdzięczność za dwóch wielkich ludzi wiary, którzy odeszli w bieżącym roku do lepszego świata – papieża Jana Pawła II oraz brata Rogera z Taizé. Obaj oni byli bowiem równymi sobie w wielkości mistrzami dialogu. Teraz zaś – jak podkreślono – w sposób szczególny patronują mu w niebie. Obaj też obecni są wśród zgromadzonych w sposób symboliczny – spoglądają na nich ze zdjęć ustawionych przy prezydialnym stole. Żałoba po bracie Rogerze ma dla organizatorów i uczestników VI Zjazdu Gnieźnieńskiego szczególny wymiar, gdyż – jak dowiedzieliśmy się z nieoficjalnego źródła – miał on gościć na tegorocznym kongresie.

Zjazd przebiega pod hasłem “Europa dialogu – być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie”. Papież Benedykt XVI w swoim przesłaniu do zgromadzonych napisał: “Tegoroczny temat Zjazdu dotyka kwestii istotnej dla budowania społeczeństw i narodów, a także dla budowania międzynarodowych struktur wspierających pokojową pracę między państwami. Oczywiście nie chodzi tu tylko o zwyczajną wymianę poglądów, ale o wspólne poszukiwanie prawdy, w duchu miłości i szacunku dla każdego człowieka, dla jego kultury i tradycji duchowej. Wymaga to umiejętności słuchania, otwarcia na argumenty drugich, a równocześnie odwagi i pokoju w obronie własnych przekonań. W takim ujęciu dialog jest trudnym zadaniem, od którego chrześcijanie nie mogą się uchylać. (...) Modlę się, aby stale poszerzał się obszar wspólnego świadectwa wyznawców Chrystusa na naszym kontynencie.” Patriarcha Bartolomeusz w swoim przesłaniu zwrócił natomiast uwagę na fakt, że “epoka, w której żyje nasz starożytny kontynent (...) charakteryzuje się codziennie powiększającą się izolacją ludzi pomiędzy sobą, a także przesadnym, nudnym oraz często bezmyślnym potokiem słów przekazywanym przez środki masowego przekazu. Być może brak żywej relacji z Bogiem, osiąganej przede wszystkim przez modlitewny dialog, nie daje odpowiedniej teologicznej podwaliny dla budującego dialogu będącego skutkiem rozpoznania w osobie każdego z nas i tych, którzy nas otaczają, krewnych Boskich znaków.” Patriarcha przekazał też zgromadzonym życzenia, aby VI Zjazd Gnieźnieński miał swój wkład w stabilizację i ukazywanie obiektywnej wartości funkcji dialogu dla Europy.

W pierwszej części Zjazdu jego uczestnicy skupili się na zagadnieniu “Kościół, Europa, dialog”. W dyskusji tej wzięli udział: Jarosław Pietras, minister ds. europejskich RP, Ján Figel’ – komisarz UE ds. edukacji, szkoleń, kultury i języków, abp Henryk Józef Muszyński – metropolita gnieźnieński oraz abp Jeremiasz, prawosławny metropolita wrocławsko – szczeciński zastępujący nie mogącego uczestniczyć w obradach metropolitę Pergamonu, Ioannisa Zizilouasa. Minister Pietras przedstawił pokrótce znaczenie i sens UE od samych jej założeń aż po dzień dzisiejszy. Podkreślił, że opiera się ona na dialogu, który jednak jest tylko instrumentem i wymaga dalszego kroku – kompromisu, dojścia do porozumienia, aby można było wspólnie zadziałać. “Tam, gdzie dialog łączy się z dobrą wolą i działaniem – przynosi on zmiany” – podkreślił minister. Ján Figel’, jako urzędnik struktur UE oraz obaj duchowni przedstawili natomiast zagadnienie dialogu pomiędzy Kościołem a Europą i strukturami UE i jego wyzwania “na dziś”. Te dwa ujęcia były dla siebie wzajemnie uzupełniające. W dalszej części programu odbyła się także dyskusja o wartościach europejskich, w której wzięli udział m.in. Danuta Hübner – komisarz ds. polityki regionalnej UE, Hanna Suchocka – była premier RP oraz Rocco Buttiglione – minister ds. dóbr kultury Republiki Włoch. Omawiano kwestię “Europa świecka, Europa chrześcijańska – wspólna Europa”.

W części popołudniowej pierwszego dnia debatowano także na temat kultury chrześcijańskiej, dialogu Kościołów z Unią Europejską w kontekście traktatu konstytucyjnego UE, a także rozważano kwestię: “Polska katolicka czy ekumeniczna?” Pierwszy dzień obrad Zjazdu zakończyły modlitwy ekumeniczne w kościołach Gniezna i okolic, podczas których kazania wygłosili przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich. Nie wszędzie cieszyły się one zainteresowaniem wiernych – na niektórych obecnych było zaledwie kilka osób.

*****

Na oficjalnej stronie internetowej Zjazdu Gnieźnieńskiego - www.euroforum.pl - można się zapoznać już z pełną treścią przesłań papieża Benedykta XVI i patriarchy Bartolomeusza, a także wystąpieniem abp Muszyńskiego na temat "Dialog Kościół - Europa: wyzwania na dziś."

VI Zjazd Gnieźnieński

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050917092349158