Ciąża a przyspieszony ślub

śro, 21 wrz 2005, 12:15:02

Autor: Gość serwisu

Proszę o pomoc. Ja i moja narzeczona spodziewamy się potomka. Chcemy przyjąć sakrament małżeństwa. Czy jest możliwość przyspieszenia ceremonii czy konieczny jest okres 3 miesięcy. Jaką drogą można to przyspieszyć. Z góry dziękuję za pomoc.


Przygotowanie do małżeństwa nie jest procesem krótkotrwałym, ale rozkłada się w czasie i ma wymiar ciągły. Składa się ono z trzech etapów:
przygotowanie dalsze (obejmuje przygotowanie w rodzinie, w szkole przez katechizację i w grupie rówieśników)
przygotowanie bliższe (jest to katecheza przedmałżeńska na poziomie szkoły średniej)
przygotowanie bezpośrednie
Według dokumentu Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu; w tym czasie powinna się odbyć katecheza przedślubna, w wymiarze pięciu godzin. W ramach katechezy przedślubnej przewiduje się: dwa wykłady prowadzone przez duszpasterza z zakresu teologii i liturgii sakramentu małżeństwa oraz trzy wykłady doradcy życia rodzinnego z zakresu etyki małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa, łącznie z nauką metod naturalnego planowania rodziny. Załatwia się również wówczas formalności w kancelarii związane z spisaniem protokołu.

W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach naglących, gdy nie ma już możliwości odbycia nawet skróconej katechezy przedmałżeńskiej, duszpasterz zobowiązany jest w sumieniu do przygotowania kandydata do małżeństwa w formie osobistych z nim rozmów i pouczeń, posługując się także odpowiednią literaturą religijną i pomocami duszpasterskimi. Na zakończenie takiego przygotowania należy przeprowadzić rozmowę sprawdzającą, czy kandydat jest należycie przysposobiony do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, ważnie i godziwie. Egzamin ten należy potwierdzić wystawionym zaświadczeniem, które załącza się do protokołu przedślubnego. (nr 24 instrukcji).

Istnieje więc możliwość zawarcia związku małżeńskiego w terminie krótszym niż trzy miesiące. Ale wydaje mi się z praktyki duszpasterskiej, ze okres przygotowania do zawarcia nie powinien być jednak krótszy niż miesiąc, gdyż istnieje obowiązek wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych, które powinny obejmować dwie niedziele (z bardzo poważnych racji biskup może udzielić również dyspensy od zapowiedzi, ale trzeba mieć wówczas moralną pewność co do stanu moralnego narzeczonych).

o. Sebastian Bielski

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050918011502733