Dialog Polacy - Niemcy: trzeba oczyścić pamięć

pon, 19 wrz 2005, 08:17:00

Autor: Marcin Winiarski

W sobotę, 17 września, w ramach VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, odbyło się spotkanie panelowe poświęcone dialogowi polsko – niemieckiemu. Debata odbyła się z okazji 40-lecia wystosowania przez polskich biskupów listu do biskupów niemieckich, zawierającego pamiętne słowa: “przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Wzięli w niej udział m.in. Helmut Kohl, Tadeusz Mazowiecki oraz Władysław Bartoszewski.

List wystosowany przed 40 laty wywołał wówczas w polskim środowisku wiele kontrowersji. Polski Episkopat był krytykowany zwłaszcza za skierowaną do Niemców prośbę o przebaczenie. Na szczególnie bezczelne ataki naraził się ze strony władz PRL, które treść listu uznały za mieszanie się do spraw polityki zagranicznej państwa. Był to jednak gest, który z dzisiejszego punktu widzenia był niezwykle ważny i zaliczyć trzeba go do jednego z najważniejszych rozdziałów polsko – niemieckiego dialogu powojennego. Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podczas spotkania w Gnieźnie stwierdził: “Dzięki temu przesłaniu przestaliśmy być pokoleniem nienawiści. Ta lekcja do dzisiaj ma znaczenie. Choćby świadomość, że relacje między Polakami i Niemcami przetrwały i że w trudnych momentach po wojnie Niemcy byli obecni przy nas.” Obecnie dokument ten może być wykorzystany w budowaniu wspólnej Europy. Takie zdanie na ten temat wyraził były Premier RP, Tadeusz Mazowiecki. “Nie tylko wojny, ale również ten wielki proces pojednania jest elementem historii europejskiej. I coraz bardziej powinno nam zależeć na tym, ażeby to inkorporować w myślenie europejskie jako pozytywne wspólne wiano Polaków i Niemców, do Europy” – podkreślił.

Mówiąc o dialogu polsko – niemieckim nie można było zapomnieć o problemach, które są od kilku lat przesadnie rozdmuchiwane przez środowiska niemieckie, którym przewodzi Erika Steinbach i założony przez nią Związek Wypędzonych (BdV). Helmut Kohl, który od samego początku wypowiada się krytycznie na temat roszczeń wysuwanych przeciw Polsce i Czechom przez Niemców “wypędzonych” z krajów, w których byli okupantami w sposób zdecydowany skrytykował także ostatnie działania BdV dążące do utworzenia “Centrym Przeciw Wypędzeniom, wypowiadając się równocześnie w sprawie kontrowersji wokół lokalizacji Centrum, które ostatnio wybuchły (więcej o tym w artykułach: "Wypędzeni" zajmą... kościół? i "Wypędzonym" powiedziano NIE!).

“Sprawa Centrum Wypędzonych od samego początku była błędem, bo nie podjęto dyskusji pomiędzy obydwoma stronami” – wypowiedział się były Kanclerz Niemiec, odpowiadając na refleksję prof. Bartoszewskiego, który powiedział między innymi: “Uważam, że rozpoczęta w 2000 roku akcja nowej formuły działania Związku Wypędzonych jest nieodpowiedzialna i nie przynosi nic, co buduje nadzieję, ani Niemcom, ani Polakom. Zupełnie niepotrzebne jest zamieszanie, które powstało. Obecnie obserwujemy tworzenie się polskich ‘związków wypędzonych’, których nie było. Pani Steinbach rzuciła kamieniem, który wywołał lawinę. To nie da nic nikomu – ani historycznie, ani też moralnie.” Bp Josef Homeyer – ordynariusz niemieckiej diecezji Hildesheim a zarazem przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) – który również obecny był podczas dysputy stwierdził natomiast: “Nasze stosunki są zatrute. Jest to najważniejsza przeszkoda, którą musimy pokonać. Trzeba walczyć ze złymi stereotypami i oczyścić naszą pamięć. Tylko tak osiągniemy pojednanie. Tylko w ten sposób będziemy przykładem dla Europy i zbudujemy europejską jedność. Duszą Europy jest pojednanie w Chrystusie.”

Obradujący poruszyli także kwestię tegorocznych obchodów 60-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej przygotowanej przez władze rosyjskie. Wzbudziły one duże kontrowersje, gdyż obchodzono rocznicę wojny, która – jak podawali organizatorzy, trwała w latach 1941 – 1945. Za początek wojny uznano więc rozpoczęcie działań militarnych pomiędzy Niemcami a ZSRR, “zapominając” o tym, że Polska już od września 1939 była pod okupacją. Rosja w ten sposób dąży do zatarcia prawdy, że ZSRR było sprzymierzeńcem Niemców, okupującym wraz z hitlerowcami polskie ziemie. Oburzenie prof. Bartoszewskiego, który podniósł tą kwestię, spowodowane było przyjęciem zaproszenia na obchody rocznicowe przez przedstawicieli władz niemieckich. “Dlaczego doszliśmy do tego, że w Moskwie święci się rocznicę II Wojny Światowej, która odbyła się w latach 1941 – 1945? – pytał – Jeżeli tak, to trzeba przyjąć, że od roku 1939 do 1941 nie ginęli ani Niemcy, ani Polacy, ani Francuzi, ani Norwegowie. I potem niemieccy politycy biorą w tym udział.” Licznie zgromadzeni na debacie słuchacze tą cierpką uwagę polityka, który sam od Niemców wiele wycierpiał, a zaraz po wojnie stał się jednym z największych zwolenników pojednania, przyjęli gorącymi owacjami. Słowa te były niewątpliwie trudne dla byłego Kanclerza Niemiec. Helmut Kohl dał wyraźnie do zrozumienia, że w pełni zgadza się ze stanowiskiem prof. Bartoszewskiego i czyjących wzburzenie Polaków. “Całkowicie się z tym zgadzam. Głupota jest rzeczywiście ponadgranicznym zjawiskiem. Rzeczywiście, o każdym okresie można powiedzieć, że i tam działali idioci.”

VI Zjazd Gnieźnieński

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050918191702292