Unieważnienie małżeństwa z winy obu stron - konsekwencje

śro, 28 wrz 2005, 23:59:16

Autor: Gość serwisu

Moje małżeństwo zostało unieważnione. Wprawdzie w samym wyroku nie ma o tym wzmianki, ale ocena materiału dowodowego mówi: ..."małżeństwo zostało zawarte nieważnie z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej po obu stronach." Wina została zaakcentowana bardziej po stronie byłej żony niż mojej. Moje pytanie dotyczy ewentualnych konsekwencji takiego orzeczenia. Chciałbym zawrzeć związek małżeński w kościele z kobietą, którą kocham. Jakie muszę spełnić warunki aby ślub kościelny był w moim wypadku możliwy?

W każdym wyroku wydanym przez Sąd Kościelny, winno być wyraźnie napisane, że małżenstwo stron zostało zawarte nieważnie z tytułu podanego w treści dekretu ustalajacego przedmiot sporu.

Jesli wyrok Sądu Kościelnego był dla strony pozytywny, czyli orzeczono niewazność małżenstwa, jak i został zatwierdzony przez II instancję oraz nie ma żadnej klauzurli zabraniającej zawarcie małżenstwa, to stronom przysługuje prawo ponownego zawarcia małżenstwa w kościele katolickim.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20050927084716214