Apel o jedność

nie, 2 paź 2005, 13:20:27

Autor: ks. Artur Karbowy SAC

Synod zwołany przez Jana Pawła II i potwierdzony przez Benedykta XVI, który odbędzie się w Rzymie w dniach 2 – 23 października 2005 roku, przebiegać będzie wokół tematu: Eucharystia, źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła. Dokument “Instrumentum Laboris” jest podstawowym tekstem, nad którym będą pracować biskupi.

W dokumencie tym położony jest silny nacisk na jedność w Kościele Katolickim, wierność normom dotycząca celebracji oraz praktyki kultu Eucharystycznego ukazane są jako źródło tej jedności.

Dokument “Instrumentum Laboris” powstał w wyniku wskazań danych przez prawie 4500 biskupów z całego świata. Eucharystia jest centrum życia Kościoła niestety można spotkać się aktami przeczącymi świętości Mszy świętej.

Stolica Apostolska jest zaniepokojona spadkiem praktyki niedzielnej Mszy świętej oraz wzrostem liczby katolików przypadających na jednego kapłana. W latach 1978 – 2003 niedziela coraz częściej staje się dniem pracy. Budzącym nadzieje jest fakt ze w tym okresie wzrosła też liczba osob doroslych, ktorzy przyjeli chrzest.

Dokument kładzie nacisk na konieczność połączenia nauczania Kościoła z życiem moralnym w każdej sferze życia chrześcijan. Ukazując dzisiejszy świat pełen ataków terrorystycznych, głodu “Instrumentum Laboris” nakazuje biskupa refleksje nad ta rzeczywistością. W Dokumencie położono tez silny nacisk na ekumenizm, o znaczeniu, którego wielokrotnie mówili obydwaj papieże zwołujący Synod.

źródlo: agencia Ecclesia

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051001132130893