Wezwanie religii do pracy dla pokoju i sprawiedliwości

nie, 2 paź 2005, 15:47:38

Autor: Mirosław Miarczyński

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, abp Michael Louis Fitzgerald, uważa, że religie mogą wnieść bardzo pozytywny wkład na rzecz pokoju, godności człowieka i wartości humanistycznych - informuje Agencja Zenit.

Jednocześnie brytyjski hierarcha wyjaśnił podczas uroczystości na rzymskim Uniwersytecie Gregoriańskim w związku z 40-tą rocznicą soborowej deklaracji "Nostra aetate", że jedność nie oznacza uniformizacji, bo "spomiędzy religii nie można usunąć fundamentalnych różnych doktrynalnych i stworzyć w ten sposób jakiejś super-religii". Według Fitzgeralda możliwość zjednoczenia wysiłków religii na rzecz społeczeństwa zakłada poszanowanie "tożsamości każdej z religii i powstrzymanie się od unifikowania wszystkich religii". W związku z tym zaproponował on "poznanie innych jako element niezbędny do położenia fundamentów wzajemnego zrozumienia".

Międzynarodowy kongres został zorganizowany przez Instytut Studiów nad Religiami i Kulturą i przez Centrum Studiów Judaistycznych "Kardynał Bea" na Uniwersytecie Gregoriańskim i zajął się międzyreligijnym dialogiem pod różnymi jego aspektami, np. Vaticanum II, "Pasja" i przyszłość dialogu żydowsko-katolickiego czy wkład kobiet w dialog monastyczny.

W zakończonym 28 września br. spotkaniu na Gregorianum uczestniczyli m.in. kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady Wspierania Jedności Chrześcijan, oraz 300 innych osób z różnych krajów świata, wśród nich niekatoliccy stypendyści Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Forum Żydzi-Polacy-Chrześcijanie

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2005100215433155