Podpisano Ekumeniczne Zobowiązanie w Meksyku

czw, 13 paź 2005, 10:57:13

Autor: Mateusz Markiewicz

Meksykańki rząd podpisał ze zwierzchnikami głównych wyznań religijnych dokument odnośnie promocji praw człowieka, a także zapobieganiu przemocy w kraju. Prezydnet Vicente Fox Quesada uważa, że Zobowiązanie „wzmocni uczestnictwo Międzyreligijnej Rady Meksyku w zwalczaniu przestępczości i przyczyni się do podniesienia morale społeczeństwa”. Sygnatariusze podjęli obowiązek szerzenia takich wartości jak: tolerancja, sprawiedliwość, pokój, solidarność oraz poszanowanie prawa.

Arcybiskup Metropolita Meksyku (miasta), Prymas Meksyku (państwa), Ks. Norberto Kard. Rivera Carrera, przewodniczący Międzyreligijnej Rady Meksyku, był wielkim zwolennikiem podpisania tego dokumentu. Purpurat uważa, że jest on wyrazem odpowiedzialności za sytuację społeczną.

Ze strony religijnej oprócz Hierarchy katolickiego podpisy złożyli m.in.: Abp José Saravia Krohne, z Cerkiw prawosławnej; Carlos Touche, Wiceprzewodniczący Kościoła anglikańskiego; Jorge López, pastor Kościoła prezbiteriańskiego; Álvaro López, reprezentant Kościoła luterańskiego; Starszy Craig Christensen, przedstawiciel Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni); Vicky Gursa, ze wspólnoty buddystów; Amina Teslima Al-Yerraji, reprezentantka muzułmanów w Meksyku.

Ze strony rządu, oprócz Prezydenta, podpisy złożyli: Minister Spraw Wewnętrznych, Carlos Abascal i Minister Bezpieczeństwa Publicznego, Eduardo Medina. Porozumienie podpisano wobec ogromnej fali handlu narkotykami i porwań z nim związanych. Tylko w tym roku w jego wyniku zginęło 900 osób. Vicente Fox Quesada w ten sposób realizuje swój olityczno-wojskowy plan zwalczania przestępczości „Bezpieczny Meksyk”, zwłaszcza w regionach przygranicznych ze Stanami Zjednoczonymi, Gwatemalą i Belize.

Informacja o Zobowiązaniu na oficjalnej stronie Prezydenta Meksyku

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051013105713348