Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Historia Taize - cz. 5

Nasza opowieść o Taize zbliża się powoli do końca. Sięgnijmy dziś do schyłku lat 70-tych i czasów późniejszych. W tym okresie praca formacyjna Wspólnoty z Tazie z młodymi ludźmi zyskała zupełnie nowy wymiar. Mowa o Soborze Młodych i będących jego kontynuacją Europejskich Spotkaniach Młodych. Naszą opowieść dociągniemy aż do ostatnich wydarzeń – tragicznej śmierci brata Rogera.

SOBÓR MŁODYCH I EUROPEJSKIE SPOTKANIA MŁODYCH

W 1970 roku Bracia, widząc w młodych w dalszym ciągu ogromny ów ogromny niepokój, który doprowadził do gwałtownych rozruchów w różnych zakątkach świata, po konsultacjach z papieżem Pawłem VI i z jego błogosławieństwem, postanowili zwołać w Taizé Sobór Młodych. "Słowo 'sobór' zostało wybrane po to, by jasno wyrazić, że chodziło o poszukiwanie Kościoła zakorzenione w modlitwie, a nie o jakieś forum, na którym dyskutowano by o jakichś abstrakcyjnych ideach. Wybór tego słowa oznaczał także, że Brano pod uwagę wydarzenie tymczasowe, które miało trwać jakiś czas, ale miało przeminąć."13 Sobór rozpoczął się w sierpniu 1974 roku w obecności przedstawicieli zwierzchników najbardziej znaczących Kościołów chrześcijańskich, w tym także delegata Stolicy Apostolskiej, i wielotysięcznej rzeszy młodych z całego świata. W ciągu pięciu lat w Soborze wzięło udział ponad 400.000 młodych. Pozwolił on im nie tylko przez kilka dni dzielić się z innymi ideą pragnienia pokoju na ziemi i pojednania wśród chrześcijan i wszystkich ludzi w ogóle, ale także przyniósł im, jakże cenną dla nich, nadzieję na to, że i oni będą mogli przyczynić się do zrealizowania dzieła pojednania i budowania pokoju. W 1979 r. Bracia uznali, że Sobór należy zawiesić do czasu, aż sytuacja dojrzeje do tego, aby go zamknąć i podsumować. Przeszedł on więc w" czas uśpienia" z myślą o wznowieniu. Jego kontynuacją są Europejskie Spotkania Młodych, określane także jako “Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię”.

Pierwsze Europejskie Spotkanie Młodych odbyło się w roku 1978/1979 w Paryżu. Odtąd co roku pielgrzymi gromadzą się w jednym z wielkich miast europejskich, by wspólnie się modlić, poszukiwać wspólnych korzeni i swych dróg do Chrystusa. Spotkania takie odbyły się dotąd m.in. w Londynie, Barcelonie, Mediolanie, Pradze, Wiedniu, Budapeszcie, Lizbonie... Trzykrotnie ich gospodarzami byli Polacy – Wrocław (1989/1990 i 1995/1996) oraz Warszawa (2000/2001). Obecnie w ESM uczestniczy zazwyczaj od 70 do ponad 100 tysięcy młodych.

ŚMIERĆ BRATA ROGERA

16 sierpnia bieżącego roku “tezeńczykom” zawalił się świat. Cierpiąca na schizofrenię i przywidzenia paranoidalne 36-letnia Rumunka – Luminita Solcan, podczas modlitw wieczornych w “Kościele Pojednania” zasztyletowała założyciela Wspólnoty. Wszystko rozegrało się bardzo szybko – tak, iż nikt nie zauważył. Brat Roger zmarł na skutek odniesionych ran kilka minut po godz. 21.00. Zeznając później na policji Liminita Solcan kilkakrotnie podkreślała, że nie miała zamiaru zabić założyciela Wspólnoty z Taize, lecz zwrócić na siebie jego uwagę, by wysłuchał, co ma mu do powiedzenia. Jak stwierdziła chciała go ostrzec przed grożącym mu spiskiem “franko-masońskim”.

Taize okryło się żałobą. Pogrzeb brata Rogera odbył się 23 sierpnia, gromadząc kilkanaście tysięcy pielgrzymów. Większość nie zdołała dostać się do Kościoła Pojednania i modliła się na ogromnym placu przed świątynią. Uroczystościom przewodniczył kard. Walter Kasper, prefekt Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan. Ciało brata Rogera, skryte w prostej trumnie, spoczęło na malutkim, wiejskim cmentarzu otaczającym tezeński romański kościółek.

W tak tragiczny sposób zakończył się pierwszy etap dziejów Taize – etap naznaczony obecnością tego dobrego, prawdziwie Bożego człowieka. Taize jednak trwa. Z chwilą śmierci brata Rogera jego miejsce zajął nowy przeor – brat Aloise

TAIZE INNE, A JEDANAK WCIĄŻ TO SAMO

Nowy przeor Wspólnoty – brat Aloise Löser – urodził się 11 czerwca 1954 roku. Pochodzi z Bawarii, najbardziej katolickiego landu Niemiec. W Taize osiedlił się gdy miał 19 lat – pracował początkowo jako permanent, a potem – w roku 1974 - został przyjęty do Wspólnoty. Jest katolikiem, absolwentem teologii, jednak nie jest kapłanem. W 1998 roku brat Roger, za zgodą Wspólnoty, wyznaczył go na swego następcę. W styczniu bieżącego roku założyciel Wspólnoty oświadczył swym współbraciom, że nie czuje się już na siłach, by dalej im przewodzić. Zgodnie z jego wolą brat Aloise miał przejąć jego obowiązki pod koniec bieżącego roku.

Wielu zadaje sobie pytanie, co teraz będzie z Taize? Jak to teraz będzie wyglądać? Co nadejdzie teraz, po śmierci brata Rogera? “Naturalnie stawiam sobie takie pytanie. Brat Roger zawsze nas uczył, jak dzisiaj żyć. Chodzi o radość, prostotę i czystość serca. To są podstawowe wskazówki, z którymi możemy dalej iść i również przywitać wszystkich gości, którzy do nas przybędą. Jak to często w poszczególnych przypadkach widać, musimy zawsze na nowo wszystko odkrywać” – powiedział brat Aloise w wywiadzie udzielonym niemieckiej gazecie “Sonntagsblatt” (polskie tłumaczenie za www.taize.of.pl).

Taize już nigdy nie będzie takie samo, a jednak równocześnie nic się tam nie zmieni.

KONIEC

*****

PRZYPISY DO CAŁOŚCI TESKTU:

1 Tercjarstwo - w Kościele kat.: organizacja religijna ludzi świeckich, związana z określonym zakonem (jednak bez obowiązku życia w klasztorze i składania ślubów zakonnych); stowarzyszenie tercjarskie, trzeci zakon. (ze "Słownika Wyrazów Obcych", państwowe Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1971, pod redakcją doc. dr Jana Tokarskiego).

2 Kartuzi - katolicki zakon kontemplacyjny, odłam benedyktynów, założony w 1084 r. we Francji przez św. Brunona z Kolonii, mający surową regułę nakazującą obok trzech podstawowych ślubów samotność, stałe milczenie, wegetarianizm, modlitwę i pracę ręczną. (ze "Słownika Wyrazów Obcych", państwowe Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1971, pod redakcją doc. dr Jana Tokarskiego).

3 Historii opactwa - jako, że miała ona duże znaczenie dla przyszłej Wspólnoty z Taizé - poświęcam osobne, bogato ilustrowane, opracowanie.

4 Ks. Couturnier - katolicki duchowny, pionier włączenia się Kościoła katolickiego w ruch ekumeniczny, inicjator "Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan" (1936). Brat Roger zapoznał się z nim na samym początku swej działalności we Francji, w 1940 roku. W 1941 roku ks. Couturnier przyjechał do Taizé. W trakcie swego pobytu miedzy innymi w miejscowym kościółku odprawił Mszę św. - prawdopodobnie pierwszą od czasów Rewolucji Francuskiej.

5 Ordynacja - w kościołach reformowanych tyle, co posłanie do posługi duchownego, kaznodziei. Nie jest odpowiednikiem katolickich święceń kapłańskich.

6 Kathryn Spink "Brat Roger - założyciel Taizé", wyd. II, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1992, str. 49.

7 Simultaneum - - pozwolenie na odprawianie w kościele katolickim modlitw wspólnoty niekatolickiego pochodzenia.

8 Oficjum (łac. Officium) - urząd kościelny oraz obowiązki wchodzące w zakres tego urzędu. "Święte Oficjum" - od 1965 roku Kongregacja Nauki Wiary.

9 Sunzeichen - niem. Znak Pokuty - organizacja młodzieży niemieckiej, która starała się "budować znaki pojednania" w każdym kraju, który ucierpiał na skutek hitlerowskiego terroru. 10 Tekst według oficjalnego materiału udostępnianego przez Wspólnotę z Taizé.

11 Kathryn Spink "Brat Roger...", str. 95.

12 Kathryn Spink "Brat Roger...", str. 94.

13 Kathryn Spink "Brat Roger...", str. 97.

Historia Taize - cz. 1

Historia Taizé - cz. 2

Historia Taize - cz. 3

Historia Taize - cz. 4Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20051014003204783

No trackback comments for this entry.
Historia Taize - cz. 5 | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń