TOTUSY 2005 - nominacje

pią, 14 paź 2005, 10:38:39

Autor: Marcin Pijaczyński

Jednym z ważniejszych wydarzeń V Dnia Papieskiego będzie Gala Nagród TOTUS 2005. Nagrody TOTUS za rok 2005 zostaną wręczone w kategoriach:
"Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza"; "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej"; "Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II"; "Totus medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach".

W kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza" nominowani zostali:

Ks. Wojciech Łazewski, wieloletni dyrektor Caritas Polska.
Za zasługi dla odbudowania struktur Caritas Polska i nakreślenia kierunków jego owocnej działal­ności w minionych dziesięciu latach.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" w Białymstoku
Za wieloletnią owocną pracę na rzecz rodzin osób uzależnionych, zwłaszcza ich dzieci, połączoną z troską o ich życie duchowe.

Jan Jakub Wygnański
Za długoletnią owocną pracę dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za zasługi dla powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych.

Jan Arczewski
Za stworzenie telefonu zaufania dla osób niepełnosprawnych i długoletnią pracę przy jego prowadzeniu, za poświęcenie się pomocy dla innych w sytuacji osobistej niepełno­sprawności.

W kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" nominacje przyznano:

Muzeum Powstania Warszawskiego
Za rolę, jaką Muzeum odgrywa dla ocalenia pamięci o Powstaniu Warszawskim i oddania sprawiedliwości jego Bohaterom, za prowadzone przez Muzeum prace naukowe i dokumentacyjne, przede wszystkim za wielkie dzieło edukacji nowych pokoleń, dokonywane przy użyciu nowatorskich środków.

Stanisławowi Niemczykowi
Za dokonania w dziedzinie architektury sakralnej, w szczególności umiejętność sięgnięcia do tradycyjnych korzeni tego ważnego obszaru kultury chrześcijańskiej.

Markowi Piwowskiemu, reżyserowi, za film "Oskar"
Za film "Oskar" i wyrażone w nim świadectwo ludzkiej dobroci i chrześcijańskiej nadziei w obliczu pozornych przegranych.

Zygmuntowi Koniecznemu – kompozytorowi
Za całokształt dokonań twórczych, w szczególności umiejętność zawarcia w nowatorskiej muzyce najlepszych tradycji i popularyzację wspaniałej polskiej poezji, także religijnej.

Redakcji Mszy św. Radiowej
Emitowana od 25 lat na falach Polskiego Radia coniedzielna Msza św., wyrastająca z ducha porozumień sierpniowych 1980 r., stanowi nie tylko zdobycz społeczeństwa, odzyskującego swoją tożsamość, lecz jest także długotrwałym i ważnym dziełem formacji i edukacji tego społeczeństwa.
Polskie Radio już od 25 lat transmituje z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie niedzielną mszę świętą, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii transmitowanym przez Polskie Radio. Nadano ją po raz pierwszy z Poznania 3 maja 1927 roku.

Nominowani w kategorii "Promowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II" to:

o. Jan Góra OP
Za pracę dla konkretnego wcielania w życie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, która zaowocowała powstaniem ważnej rzeczywistości społecznej, jaką jest Ruch Lednicki i duchowe ożywienie szerokich rzesz młodzieży.

Marek Skwarnicki
Za całokształt osiągnięć twórczych, zwłaszcza za miejsce, jakie w jego twórczości zajmuje myśl Jana Pawła II i za osobiste świadectwo, dawane papieskiemu nauczaniu.

"Tygodnik Powszechny"
Za kilkudziesięcioletnie zasługi "Tygodnika" dla prezentowania myśli Jana Pawła II (a wcześniej jeszcze Karola Wojtyły) i tworzenie pola debaty nad nauczaniem papieskim.

Zespół twórców filmu "Karol – człowiek, który został papieżem"
Za film, który opowiedzianą historią ułatwia pełniejsze zrozumienie Osoby i nauczania Jana Pawła II.

Kapituła Nagrody "TOTUS Medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczaniu Jana Pawła II w mediach postanowiła wyróżnić tych licznych ludzi mediów, którzy w pamiętnych dniach pierwszej połowy kwietnia br. – w okresie agonii Jana Pawła II, żałoby po jego śmierci i oczekiwania na wybór nowego papieża – tak pięknie i skutecznie służyli budowaniu wspólnoty Polaków wokół tego, co najważniejsze.

Z okazji Dnia Papieskiego słowo wygłosi papież Benedykt XVI.

W niedziele oprócz szeregu mszy świętych, czeka nas „Apel z Ojcem Świętym” na Placu Zamkowym w Warszawie i galowy koncert Dnia Papieskiego, który będzie transmitowany przez telewizję publiczną.

Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051014100758358