Święty abp. Józef Bilczewski

nie, 23 paź 2005, 12:29:00

Autor: Mateusz Markiewicz

Papież Benedykt XVI ogłosił dzisiaj świętym bł. Abpa Józefa Bilczewskiego, Arcybiskupa Lwowskiego. Nowy święty swoją posługę pełnił przez blisko 23 lata.

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860r. w Wilamowicach koło Kęt, wtedy w Austrii. Wtedy była to Diecezja Krakowska, dzisiaj jeest to Diecezja Bielsko-Żywiecka. Do gimnazjum uczęszczał w Wadowicach, gdzie w 1880r. zdał egzamin maturalny. Święcenia kapłańskie przyjął 6 lipca 1884r. z rąk Ks. Albina Kard. Dunajewskiego, Biskupa Krakowskiego.

W teologii kształcił się za granicą. Doktorat z teologii uzyskał w Wiedniu, w 1886r. Habilitację uzyskał w 1890r. na Uniwersytecie Jagiellońskim po studiach w Rzymie i Paryżu. W 1891r. został profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Przez pewien czas był Dziekanem Wydziału Teologicznego, a nawet Rektorem Uniwersytetu. Był profesorem bardzo cenionym przez studentów. Pomimo młodego wieku zyskał sławę cenionego naukowca.

Na stolicę Arcybiskupa Lwowskiego zaproponował go Leonowi XIII sam Cesarz Franciszek Józef. Ojciec Święty ustosynkował się pozytywnie do prośby Cesarza i nominował Ks. Prałata Bilczewskiego Ordynariuszem Lwowskim 17 grudnia 1900r. Sakry biskupiej udzielił mu Ks. Jan Maurycy Paweł Kard. Puzyna. Współkonsekratorami byli Abp Greckokatolicki Lwowa Andreas Alexander Szeptyckyj i Św. Bp Józef Sebastian Pelczar. Warto dodać, że linii Abpa Bilczewskiego pochodził Jan Paweł II.

Arcybiskup poświęcił się zachęcając do Kultu Eucharystycznego. Ponadto wsławił się tworzeniem nowych parafii i kościołów filialnych. O jego wielkości świadczy fakt, że cieszył sięszacunkiem wszystkich narodowości i grup religijnych w Archidiecezji.

Odszedł do Pana 20 marca 1923r. Śmierć przyjął spokojnie, gdyż był na nią przygotowany. Zabalsamowane serce Arcybiskupa umieszczono w kaplicy bł. Jakuba w bazylice katedralnej we Lwowie. Ciało spoczęło na cmentarzu janowskim, wśród ubogich, którym poświęcił się Hierarcha.

Pierwsza faza procesu beatyfikacyjnego zakończyła się uznaniem przez Jana Pawła II heroiczności cnót 18 grudnia 1997r. Cudem potrzebym do beatyfikacji było uzdrowienie przez Boga, za wstawiennictwem Abpa Bilczewskiego dziewięcioletniego chłopca Marcina Gawlika z bardzo ciężkich poparzeń. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II 26 czerwca 2001r. we Lwowi. Kanonizacji dokonał Benedykt XVI 23 października 2005r. w Rzymie.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051023122957179