I-sze kanonizacje Benedykta XVI, zakończenie Roku Eucharystii i Synodu Biskupów

nie, 23 paź 2005, 13:12:57

Autor: Mateusz Markiewicz

Dzisiaj zbiegły się w Watykanie trzy wielkie uroczystości. Były to: pierwsze kanonizacje dokonane przez Benedykta XVI, zakończenie Synodu Biskupów i Roku Eucharystii. Uroczysta Msza Św. odbyła się na Placu Św. Piotra. Wśród tłumu najliczniejszi byli Chilijczycy. Dzisiaj był kanonizowany ich drugi rodak w historii.

Po uroczystym wejściu i uczynieniu znaku krzyża, Kard. Saraiva Martins, Prefekt Św. Kongregacji ds. Świętych poprosił w imieniu Kościoła Powszechnego o kanonizowanie 5 błogosławionych. Następnie Benedykt XVI rozpoczął modlitwę. Następnie zaśpiewano uroczystą Litanię do Wszystkich Świętych. Następnie Swoją Powagą Apostolską, Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił świętymi blogosławionych:

Przedstawiciele wspónot, z których pochodzili święci przynieśli relikwie. Zabrakło tylko relikwi św. Alberto Hurtado Cruchaga, którego ciało jest w Chile. Następnie odbyła się Liturgia Słowa. Czytania były z XXX Niedzieli Zwykłej. Pierwsze czytanie było po hiszpańsku, psalm zaśpiewano po włosku, a drugie czytanie wykonała zakonnica po polsku.

Następnie nastąpiło uroczyste Alleluja. Do Papieża podeszło dwóch diakonów z prośbą o błogosławieństwo. Jeden był z obrządku łacińskiego, drugi ze wschodniego. Najpierw została zaśpiewana Ewangelia po łacinie, następnie w grece. Diakon wschodni podszedł do Jego Świątobliwości z Ewangeliarzem, aby Papież pobłogosławił nim wiernym.

W homilii Papież odwoływał się do świętych i Eucharystii. Po polsku Benedykt XVI wygłosił krótki fragment:

Święty Józef Bilczewski był człowiekiem modlitwy. Msza św., Liturgia Godzin, medytacja, różaniec i inne praktyki religijne wyznaczały rytm jego dni. Szczególnie wiele czasu poświęcał adoracji eucharystycznej.

Również święty Zygmunt Gorazdowski zasłynął swoją pobożnością opartą o sprawowanie i adorację Eucharystii. Przeżywanie Ofiary Chrystusa prowadziło go ku chorym, biednym i potrzebującym.

Oprócz po polsku, Papież czytał po włosku, ukraińsku i hiszpańsku. W swojej homilii Papież zwrócił uwagę na brak obecności przedstawicieli chińskiego episkopatu, przez co nie mogli onie podzielić się swoimi doświadczeniami. Ponadto Papież zwrócił uwagę, że celibat jest darem dla kapłana.

Podczas Ofiarowania przyniesiono dary w postaci paramentów liturgicznych, ornatów. Dwa prezenty miał Papież na sobie: mitrę i ornat. Cała liturgia była po łacinie.

Tą uroczystą Ofiarą zakończono ważne wydarzenia: Rok Eucharystii i Synod Biskupów.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051023131257412