Dialogu katolików z prawosławnymi ciąg dalszy

czw, 27 paź 2005, 21:41:27

Autor: Mateusz Markiewicz

Głownym tematem 69. sesji Północnoamerykańskiej Komisji Dialogu Katolicko-Prawosławnego było zagadnienei prymatu i soborowości. Odbywała się ona w dniach 20-22 października na jezuickim Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z deklaracjami stworzonymi w tej dziedzinie we Francji. Ponadto poszerzyli swoją wiedzę na temat dialogu między Cerkwią prawosławną a Starożytnymi Kościołami Wschodnimi.

Podczas sesji zostały omówione ważne wydarzeniach w dwustronnych relacjach na przestrzeni ostatniego półrocza, a także nadzieje związane z planowaną na przyszły rok wizytą Benedykta XVI w Konstantynopolu. Z okazji 40-lecia funkcjonowania komisji został podkreślony fakt, że opracowała ona .2 deklaracje wspólne, które miały istotne znaczenie dla dialogu katolicko-prawosławnego w skali ogólnoświatowej.

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051027210127333