Kard. Arinze twierdzi, że Msza trydencka "została zniesiona"

wto, 1 lis 2005, 23:18:33

Autor: Mateusz Markiewicz

Prefekt Św. Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu miał według Il Giornale przekazać Benedyktowi XVI tajną notatkę, w której stwierdza, jakoby Msza trydencka była zniesiona przez posoborową reformę liturgii. Zdanie Purpurata stoi w sprzeczności z dotychczasową interpretacją Kościoła, na której stworzenie miał wpływ Kard. Ratzinger, ówczesny Prefekt Św. Kongrergacji ds. Doktryny Wiary.

Włoska gazeta w wydaniu z 22 października informuje, że Ks. Francis Kard. Arinze, w raz z Sekretarzem Kongregacji Abpem Domenico Sorrentino, podpisali memorandum dla Benedykta XVI. Autorzy insynuują, jakoby wszelkie ułatwienia dla sprawowania Mszy św. trydenckiej są niedopuszczalne. Biskupi sugerują, jakoby obrządek ten został zniesiony wraz z wprowadzeniem nowego mszału przez Pawła VI w roku 1969.

Il Giornale zwraca uwagę na fakt, że to właśnie Kard. Arinze poinformował 12 października akredytowanych w Rzymie dziennikarzy, że żaden z ojców synodalnych nie głosił postulatu ułatwień dla Mszy trydenckiej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że już 3 dni po owym wystąpieniu Ks. Dario Kard. Castrillon-Hoyos, Prefekt Św. Kongregacji ds. Duchowieństwa, proponował, by sprawa takich ułatwień dla liturgii tradycyjnej została poruszona w końcowym dokumencie synodu. Niestety nie doszło do tego.

Opinia Kardynała i Sekretarza Kongregacji stoi w jawnej opozycji do orzeczenia specjalnej dziewięcioosobowej komisji kardynalskiej, powołanej w roku 1986 przez papieża Jana Pawła II. Jeden z jej członków, Kard. Stickler, relacjonował, że komisja uznała, że takiego zakazu nigdy nie wydano. Na tej podstawie przedstawiono Papieżowi wniosek o wydanie generalnego indultu na odprawianie Mszy trydenckiej przez każdego kapłana obrządku łacińskiego. Sprawa nie miała kontynuacji. W owej komisji był także Kard. Ratzinger.

Przyszły Papież podczas pielgrzymki tradycjonalistów do Rzymu w roku 1998 w specjalnym wykładzie powiedział m.in.: „W całej swej historii Kościół nigdy nie zniósł, ani nie zakazał prawowiernych form liturgicznych, co byłoby całkowicie obce Duchowi Kościoła. … I tak właśnie Sobór zarządził reformę ksiąg liturgicznych, ale nie zakazał ksiąg wcześniejszych”.

Źródło: Chrisitanitas.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051101213633586