Czym jest niezdolność mężczyzny do wypełniania obowiązków męża?

śro, 11 sty 2006, 11:41:43

Autor: Gość serwisu

Kiedy poznałam swojego męża miałam 17 lat, a on 18. Był on moim pierwszym chłopakiem. Po 5 latach spotkań kwestia ślubu była oczywista dla naszych rodzin - choć ja miałam pewne wątpliwości. Miałam nadzieję, że z wiekiem przyjdzie jego dojrzałość i odpowiedzialność. Nasze małżeństwo trwało 7 lat, a jego owocem dzięki moim staraniom jest 5 letnia córeczka.

Jestem osobą wierzącą, to ja pragnęłam ślubu kościelnego i chrztu dziecka. Teraz chciałabym starać się o unieważnienie sakramentu małżeństwa. Mój mąż okazał się człowiekiem mało odpowiedzialnym za rodzinę. Już w pierwszym roku małżeństwa zaczął mnie oszukiwać. Kłamał w sprawach finansowych. Zanim się dowiedziałam prawdy minęły 3 lata, a dług urósł na tyle, że nie byłam w stanie spłacić go z własnych środków. Z pomocą przyszli rodzice męża, którzy spłacili za niego wszystko.

Za moja namową mąż zaczął studiować, jednak i tutaj mnie zawiódł - wyjeżdżał z domu na weekendy, ale, jak się później okazało, żadnych studiów nie było. Ja w tym czasie zajmowałam się maleńkim dzieckiem, a on oczywiście potrzebował pieniądze na "czesne".

Zaczął mnie okradać. Często zachowywał się agresywnie. W stanie upojenia groził śmiercią mi, dziecku, naszym bliskim. Tuż przed naszym rozstaniem mój mąż obarczył mnie winą za swoją chorobę - depresję. Dokonał także próby samobójczej u nas w domu w obecności domowników i naszego dziecka.

W ostatnich latach naszego małżeństwa, mąż pozostawał bez stałej posady. Całe dnie spędzał prze monitorem komputera. Nie włączał się w prace na rzecz domu - samodzielnie więc wykonałam ostatnie prace remontowe. Czy w związku z tymi faktami mam szansę uzyskać unieważnienie sakramentu małżeństwa? Bardzo proszę o odpowiedź.  


Na początku należy wyjaśnić czym jest pojęcie zdolności do zawarcia małżeństwa W oparciu o interpretacje i komentarze kan. 1095, przez zdolność do zawarcia małżeństwa należy rozumieć zdolność do relacji interpersonalnych , zdolność odniesienia się jednej strony w małżeństwie do drugiej na zasadzie równie obowiązujących praw. Zdolność to „umiejętność” dobrowolnego, wolnego od przymusu bądź jakichkolwiek innych czynników przyjęcie i oddanie się drugiej stronie w sferze życia psychicznego, fizycznego, duchowego itp. Prawo kanoniczne przyjmuje, że jeśli jedna bądź obie strony nie są w stanie dobrowolnie przyjąć i realizować istotnych obowiązków małżeńskich, jak i obdarować i poszanować prawa drugiej strony , to nie są zdolne do osiągnięcia, jak i realizacji dóbr, które wynikają z treści złożonej przysięgi małżeńskiej.

Istotnie również jest wskazanie czym w kanonistyce jest niejednokrotnie stosowane pojęcia „prawa i obowiązki małżeńskie”. Zasadniczo prawo kanoniczne nie wymienia kolejno jakie są te prawa i obowiązki, a jedynie wskazuje na tzw. trzy dobra augustyniańskie czyli dobro wiary, dobro sakramentu, dobro potomstwa oraz dobro współmałżonków.

Analizując powyższą sytuację należałoby udowodnić, że niezdolność mężczyzny istniała już przed ślubem, a przynajmniej w chwili składania przysięgi małżeńskiej. Z okoliczności poślubnych może wynikać, że mężczyzna nie posiadał rozeznania w tym czym są zobowiązania małżeńskie ani zdolności do ich wypełnienia.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051101230743741