Papież o roli świeckich w Kościele

pon, 14 lis 2005, 15:48:33

Autor: Paweł Jagiełło

O roli świeckich w Kościele i powołaniu do świętości przypomniał podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież Benedykt XVI. Nawiązał też do postaci nowych błogosławionych - Karola de Foucauld, Marii Pii Masteny i Marii Crocifissy.

Papież przypomniał, że 19 XI br. minie 40 rocznica zatwierdzenia Dekretu o apostolstwie świeckich - Apostolicam actuositatem. "Podkreśla on nade wszystko, że «owocność apostolstwa świeckich zależy od ich żywotnego zjednoczenia z Chrystusem» to jest od solidnej duchowości, ożywianej czynnym uczestnictwem w liturgii i wyrażanej w stylu ewangelicznych błogosławieństw" - powiedział papież. Zjednoczenie z Chrystusem osiągamy przede wszystkim poprzez aktywne uczestnictwo w liturgii i prowadząc styl życia zgodny ze wskazaniami ewangelicznych błogosławieństw. Dodał również, że wielkie znaczenie dla społecznych działań świeckich ma doświadczenie zawodowe, uznawanie wartości takich jak rodzina, czy dbanie o rozwijanie poczucia obywatelskiego obowiązku i innych cnót społecznych. 

Powiedział też, że życie świeckich w Kościele poza wymiarem indywidualnym ma charakter zbiorowy, który można realizować np. przez zaangażowanie w ruchy czy stowarzyszenia katolickie.

Na Placu Św. Piotra zgromadziło się kilka tysięcy wiernych - m.in. pielgrzymi z Werony i Sycylii oraz Francji.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051114154833318