Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Warto mieć w swym życiu "Cel"?

Rynek prasy chrześcijańskiej w Polsce nie jest wciąż jeszcze zbyt bogaty. Wiele czasopism, z oczywistych przyczyn ma Kościół rzymsko - katolicki. Niemal każde z obecnych w naszym kraju wyznań stara się też - z lepszym lub gorszym skutkiem - prowadzić własne wydawnictwa. Niedawno na rynku mediów chrześcijańskich pojawił się Magazyn Chrześcijański "Cel" wydawany przez warszawski Chrześcijański Kościół Reformacyjny.

Kto to wydaje?

Chrześcijański Kościół Reformacyjny jest niezależnym Kościołem protestanckim. "Celem Kościoła jest promowanie w naszym społeczeństwie wartości judeo - chrześcijańskich, których całościowy wykład zawarty jest w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Te uniwersalne wartości pragniemy prezentować w jak najprzystępniejszy i dostosowany do potrzeb współczesnego społeczeństwa sposób. Naszą działalność cechuje zaangażowanie społeczne, promowanie praworządności i postaw społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie patologiom społecznym. Potępiamy wszelkie formy dyskryminacji rasowej, etnicznej i wyznaniowej, wspierając procesy integracyjne"; - czytamy na stronie internetowej ChKR (www.jjp.org.pl). Kościół zarejestrowany został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 10 października 2003 roku (numer 157). Powstał z przekształcenia Centrum Biblijnego "Jezus Jest Panem";, działającego od przełomu lat 80-tych i 90-tych w Warszawie (wspólnota ta w Rejestrze Kościołów i Związków Wyznaniowych ma numer 40, a zarejestrowana została 7 maja 1990 roku). ChKR zalicza się do Kościołów ewangelicznych, a zarazem lokalnych, o charakterze charyzmatycznym, zbliżonym do ruchu zielonoświątkowego (pantekostalnego).

Przez Kościół rzymsko-katolicki uznawany jest za sektę (zob. bp. Z. Pawłowicz "Kościół i sekty w Polsce";, wydawnictwo Stella Maris, Gdańsk 1996) z zaznaczeniem jednak, że Kr-k czyni tak z powodu, że "trudno dotrzeć do tych związków i poznać ich program doktrynalny oraz kultyczny. O ile z niego wynikałoby, że dana grupa nosi charakter bardziej Kościoła chrześcijańskiego niż sekty, to umieszczenie jej w tym zestawieniu (bp Pawłowicz umieścił notkę o C.B. "Jezus jest Panem"; w dziale Sekty - Inna związki wyznaniowe";) nie mieści w sobie negatywnej oceny";. Warto wspomnieć, ze do tej samej kategorii zaliczono także Kościół Boży w Chrystusie, Ruch Nowego Życia czy też lubelska Wspólnota Chrześcijańska "Pojednanie";, która dała początek działającemu obecnie Kościołowi Nowego Przymierza. Także przez część protestantów Chrześcijański Kościół Reformacyjny uważany bywa za wspólnotę kontrowersyjną, ale równocześnie nie jest przez nich definitywnie odrzucany.

Formalnie wydawcą Magazynu Chrześcijańskiego "Cel"; jest działająca pod auspicjami ChKR Fundacja "Nadzieja dla Przyszłości"; (www.ndp.org.pl). "Głównym celem Fundacji jest promowanie wartości judeochrześcijańskich w naszym kraju poprzez szerokie spektrum działań edukacyjno - charytatywnych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (w tym przede wszystkim rozwój współpracy polsko-izraelskiej) oraz działań w zakresie kultury, pielęgnowania tradycji, wychowania, dobroczynności, pomocy wzajemnej oraz innej działalności społecznie użytecznej"; (ze strony internetowej Fundacji).


Jaki cel ma "Cel";?

"Polska to kraj, w którym nie żyje się łatwo, którego instytucje nie sprzyjają obywatelowi, ale jednocześnie - a może przede wszystkim dlatego, stoi u progu wielu zmian w obrębie życia społecznego, politycznego, gospodarczego, i religijnego. Naszym celem jest przyczynienie się do tych zmian choćby w najmniejszym stopniu. Nie zamierzamy powielać treści prezentowanych w innych chrześcijańskich magazynach ani, jak to często bywa, bezpośrednio koncentrować się na promowaniu poszczególnych kościołów lub organizacji. Pragniemy przedstawiać opinie, idee i prawdy może nie zawsze popularne, powszechnie akceptowane, lecz na pewno głęboko osadzone w światopoglądzie judeochrześcijańskim i oparte na nadrzędnych dla każdego człowieka wartościach moralnych. Popularyzując te prawdy, chcemy pobudzać czytelników do samodzielnej refleksji, przejmowania inicjatywy i podejmowania wyzwań w życiu. Chcemy docierać do pojedynczych ludzi, zwłaszcza tych, którzy zechcą zainspirować i pociągnąć za sobą innych. Chcemy wnieść swój wkład w kształtowanie oblicza chrześcijaństwa w naszym kraju";

Pierwszy numer magazynu ukazał się w październiku 2004 roku, kolejny w maju bieżącego roku, a trzeci dopiero pod koniec października. Obrazuje to dobrze z jakimi trudnościami boryka się czasopismo protestanckie, jeśli chce zaistnieć. Niewielkie wspólnoty denominacyjne nie mają bowiem znacznych środków finansowych, jakie niezbędne są dla szybkiego wprowadzenia czasopisma na rynek) i dużych możliwości. Pierwsze numery "Celu pokazują, że jest to pismo z wielkimi aspiracjami. Wydawane jest na kredowym papierze, w bardzo bogatej, przykuwającej wzrok, formie graficznej. Lakierowana okładka zwraca uwagę interesującymi zdjęciami i ciekawą kompozycją. Równie interesująca jest zawartość merytoryczna czasopisma.

Jak dotąd na łamach "Celu"; przeczytać można było m.in. o terroryzmie, męskości, podróżach do Izraela, gdzie biją przecież źródła chrześcijaństwa, okultyzmie, wyborach, autentyczności, angażowaniu się chrześcijan w politykę, edukacji i roli chrześcijaństwa w nauczaniu dzieci, homosekualizmie, muzyce a przede wszystkim o Bogu. Jak widać tematyka nowego magazynu jest bardzo bogata, co sprawia, że każdy na jego łamach - i to bez względu na to czy katolik, czy prawosławny czy też zdeklarowany protestant - może znaleźć coś ciekawego. Czytając teksty zyskuje się przekonanie, że czasopismo nie tylko ładnie wygląda, ale jest też redagowane profesjonalnie, przez znakomitych dziennikarzy. Ich celem jest ukazywanie i promocja chrześcijaństwa z tym wszystkim, co ono w sobie niesie i w bardzo szerokim spektrum aktywności wyznawców Chrystusa.


Co w najnowszym numerze?

Temat wiodący najnowszego numeru to "Chrześcijanie a polityka";. To kwestia niewątpliwie bardzo aktualna w obecnym czasie, kiedy kraj nasz jest świeżo po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Przebieg kampanii raz ich efekty, w postaci dokonanego wyboru, który może Polsce przynieść realne zmiany, podsumowuje w swym artykule "I po wyborach"; Marcin Podżorski, pisząc m.in.: "Polska dokonała zasadniczego zwrotu, wybierając partie, które na swych sztandarach wypisały hasła zmian."; Collin Dye - pastor dynamicznie rozwijającego się londyńskiego kościoła Konsington Tample oraz Robert Liardon - założyciel Embassy Christian Center oraz szkoły Biblijnej Spirit Life (Kalifornia, USA) starają się natomiast na kwestię czy chrześcijanie powinni się angażować w politykę, czy też polityka zalicza się do tego "co cesarskie"; (w nawiązaniu do Biblii) i chrześcijaństwa nie należy w nią mieszać. Obaj zdecydowanie opowiadają się za obecnością chrześcijan w polityce: "Gdziekolwiek na świecie chrześcijanie odsuwają się od społeczeństwa, tam pojawiają się problemy. Jeżeli się wycofujemy, tym samym przekazujemy tą strefę siłom mało przyjaznym chrześcijaństwu i wywodzącym się z niego poglądom"; (C.Dye), "Bóg powołał nas, abyśmy udzielali się w każdej dziedzinie społecznej. Prawdziwe działanie nie odbywa się w budynkach kościelnych, lecz w biurach, domach, urzędach... W realnym świecie, w którym chciał nas widzieć Chrystus"; (C.Dye), "...jedynym sposobem na to, aby skutecznie propagować chrześcijański system wartości w biznesie i polityce jest uczestniczenie w głosowaniu"; (R. Liardon). Tego samego zdania jest Wojciech Trybek, autor artykułu "Wykorzystać szansę"; jest zdania: "Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, iż powinniśmy stać z daleka od polityki i eksponowanych stanowisk. Nie wierzę, że musisz upaść, gdy tam się znajdziesz. Wierzę natomiast, ze jeżeli Bóg cię w tym prowadzi, to należy je wykorzystać, aby stać się błogosławieństwem...";

Ale polityka to nie jedyny temat najnowszego numeru "Celu";. Wiele uwagi w tym numerze poświęcono zjawiskom zachodzącym w Kościele rzymsko - katolickim. Informacje o współczesnym katolicyzmie pojawiają się m.in. w artykule "Wiatr wieje..."; Agnieszki Onyszuk, ukazującym przemiany zachodzące w Polsce, idące w stronę chrześcijaństwa charyzmatycznego, przebudzonego. Artykułowi towarzyszy wywiad z Robertem Kościuszko, kierownikiem służby katalitycznej Ruchu Nowego Życia (katolikiem), przeprowadzony przez Martę Wróbel, oraz wypowiedzi duchownych katolickich - ks. Romana Trzcińskiego z duszpasterstwa akademickiego przy kościele św. Jakuba w Warszawie, ks. Andrzeja Pawlaka - moderatora diecezji warszawskiej ruchu Światło - Życie, oraz ks. Krzysztofa Ołdakowskiego SJ - rektora Collegium Bobolanum, którzy starają się odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy być katolikiem charyzmatycznym.

Już sam fakt pisania o przemianach duchowych zachodzących w Kr-k świadczyć może, że "Cel"; ma aspiracje bycia pismem ponaddenominacyjnym, otwartym na różne sposoby myślenia. Nie znaczy to jednak nastawianie pro-katolickiego, bazkrytycznego. Na kolejnych stronach bowiem znaleźć można historię istniejącej od 1992 roku wspólnoty "Wieczernik";, należącej do katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, której członkowie zostali w 1994 roku wykluczeni z Kr-k przez miejscowego biskupa ze względu na swe nauki. Dalej znajdujemy także świadectwo byłego księdza, Sławomira Tomaszewskiego, który przeżył nawrócenie, gdy pracował jako kapłan na Ukrainie.

Poruszono w numerze też inne, niezwykle ciekawe tematy, jak m.in. terepia homoseksuliamu czy o cudownym uzdrowienu człowieka cierpiącego na raka.


*****


Warto mieć w swym życiu cel - to jest pewne. A lektura "Celu"; też może być pożyteczna. Choć niewątpliwie trzeba uważnie obserwować w jakim kierunku zmierza pismo i jego wydawcy.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20051115082410294

No trackback comments for this entry.
Warto mieć w swym życiu "Cel"? | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń