Kościoły protestanckie w III Rzeczypospolitej na rzecz społeczeństwa polskiego

wto, 15 lis 2005, 17:49:00

Autor: Joanna Gacka

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie uprzejmie zaprasza na sympozjum pt. Kościoły protestanckie w III Rzeczypospolitej na rzecz społeczeństwa polskiego,  które odbędzie się w piątek 18 listopada 2005 r. w godzinach 10:00-16:00 w siedzibie Seminarium w Warszawie-Radości przy ul. Szczytnowskiej 35-39., w dekadę po uchwaleniu  ustaw o stosunku Państwa do Kościołów protestanckich w Polsce.

W połowie lat 90. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił serię ustaw regulujących sytuację prawną szeregu Kościołów protestanckich w Polsce. Dzięki temu Kościoły te - obok związków wyznaniowych innych tradycji - uzyskały podstawy prawne swobodnej działalności w demokratycznym państwie polskim. Nowe warunki społeczno-polityczne otworzyły nowe możliwości przed wskazanymi wspólnotami. W tym kontekście pojawiają się zatem m. in. pytania:
Czy rodzime Kościoły protestanckie znalazły adekwatne sposoby obecności w powstałej przestrzeni wolności?
Jakie odniosły sukcesy i jakie przeżyły porażki w realizacji swej misji?
Czy z perspektywy 15 lat istnienia III Rzeczypospolitej można je uznać za wspólnoty otwarte na społeczeństwo, w którym znalazły szanse na nowe aktywności, czy są one raczej wspólnotami "wsobnymi", zainteresowanymi tylko własnym światem?
Jakie formy działalności na rzecz społeczeństwa rozwijają Kościoły protestanckie w Polsce w ostatniej dekadzie? Jak można ocenić ich wartość, ich przydatność?
Jakie postaci oddziaływania tych Kościołów można wciąż wdrożyć, a jakie można sobie tylko wymarzyć?
Czy członkostwo Polski w Unii Europejskiej zdynamizuje służbę społeczną protestantyzmu polskiego?
Czy możliwe są nowe formy współdziałania z kręgami rzymskokatolickimi w służbie na rzecz społeczeństwa?
W jakim kierunku należy przekształcać regulacje prawne, by odpowiadały potrzebom dzisiejszego społeczeństwa i realizacji powołania Kościołów protestanckich w Polsce w kolejnych dekadach 21. wieku?

To tylko wybrane zagadnienia, nad którymi warto dyskutować w gronie przedstawicieli różnych Kościołów i środowisk.
Okazją po temu ma stać się 3. międzywyznaniowe sympozjum naukowe w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie.
Wśród zaproszonych prelegentów i dyskutantów znajdą się (w kolejności alfabetycznej nazwisk):

Pastor Andrzej Bajeński - Wspólnota Kościołów Chrystusowych
Dr Witold Brodziński - Uniwersytet Łódzki
Dr Jarosław Gara - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Prof. dr hab. Karol Karski - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Dr hab. Olga Kowalczyk - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Ks. Biskup dr Edward Puślecki - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
Pastor dr Andrzej Seweryn - Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Spodziewamy się bogatej treściowo i zachęcającej do działania wymiany poglądów.
Opłata rejestracyjna wynosi 20 zł (w tym opłata za obiad)

Zgłoszenia uczestnictwa i zapytania należy kierować na adres siedziby Seminarium:
04-812 Warszawa-Radość, ul. Szczytnowska 35-39;
Telefonicznie: (0-22) 615-50-33; elektronicznie: rektorat@wbst.edu.pl; mapkę dojazdową można znaleźć na stronie www.wbst.edu.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051115174900520