Stwierdzenie nieważności małżeństwa - wznowienie i kasacja ?

wto, 6 cze 2006, 14:57:16

Autor: Gość serwisu

Chciałam się dowiedzieć, czy prawo kanoniczne przewiduje instytucję kasacjii i wznowienia postępowania - tak jak ma to miejsce w postępowaniu cywilnym? Czy skarga o nieważność wyroku uregulowana w kan. 1619-1627 może być uznana za kasację?

Skarga o nieważność wyroku, o której stanowią kan. 1619-1627, tyczy się procesu, który się zakończył i jest to instytucja mająca na celu podważenie sentencji. Konsekwencją jej zastosowania jest nieważności wyroku, bądź niektórych akt procesowych. W zależności od okoliczności wyróżnia się skargę o nieważność wyroku nieusuwalną i usuwalną i do tego zasadniczo uzależniony jest sposób postępowania, terminy wnoszonych skarg i skutki jakie wywoływane.

Prawo Kanoniczne nie zna pojęcia kasacji, choć elementem wspólnym może być , to że zarówno skarga o nieważność wyroku, jak i kasacja mają zastosowanie po zakończeniu postępowania sądowego.


Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051117212116238