Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Ślub katolika i luteranki, która kiedyś była katoliczką

Pytania i odpowiedziJeśli osoba zmieniła wyznanie z rzymskokatolickiego na ewangelicko-augsburskie, to czy może później wziąć ślub konkordatowy z katolikiem w katolickim kościele? Słyszałam, że w przypadku małżeństw katolików z osobami innych wyznań, ślubu musi udzielić ksiądz katolicki, aby małżeństwo mieszane było ważne dla strony katolickiej (ponieważ dla niej jest to sakramentem). Dla strony luterańskiej jest obojętne, kto udziela ślubu. Jak się jednak ma sprawa, jeśli katolik żeni się z luteranką, która kiedyś była katoliczką? Podobno, jeśli ta kobieta odstąpiła od wyznania rzymskokatolickiego, grozi jej ekskomunika i nie może przyjmować sakramentów w kościele katolickim. Jednak dla niej małżeństwo nie jest już sakramentem. Jak to w końcu jest?

Odstąpienie od wiary katolickiej, aby nosiło znamiona przestępstwa i pociągało za sobą karę ekskomuniki musi być obiektywnym odstąpieniem od wiary, dokonanym na forum zewnętrznym i wewnętrznym oraz musi być działaniem świadomym, "ciężkim", w celu odrzucenia wiary katolickiej.

Skutkiem takiej postawy jest kara kanoniczna, wymierzona w postaci ekskomuniki. Zaciągnięcie tej kary powoduje, zgodnie z kan. 1331§ 1. Ekskomunikowanemu zabrania się:

1° jakiegokolwiek udziału posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej lub w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;

2° sprawować sakramenty i sakramentalia oraz przyjmować sakramenty;

3° sprawować kościelne urzędy lub posługi albo jakiekolwiek inne zadania, bądź wykonywać akty rządzenia.

Przestępstwem kanonicznym nie będzie natomiast okoliczności, w której osoba nie wypełnia praktyk religiach, albo w stosunku do wiary jest całkowicie obojętna. Wówczas taka osoba dopóki nie okaże swego zamiaru porzucenia wiary, może być uważana za złego chrześcijanina.

Natomiast co do kwestii sakramentalności małżeństwa, to w Kościele Katolickim małżeństwo nie jest tylko umową, ale i też sakramentem. Prawodawca Kościelny wyraźnie akcentuje ten przymiot wskazują, iż "małżeństwo miedzy ochrzczonymi zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu(...), stąd miedzy ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłby sakramentem".

Co do ewentualnego zawarcia małżeństwa przez osobę, która w sposób formalny i faktyczny odstąpiła od Kościoła, należy przytoczyć instrukcje KEP o przygotowaniu do małżeństwa. Instrukcja ta w nr 72 wskazuje i wyjaśnia:
”Dla jasności warto przypomnieć treść używanych terminów. Za katolika należy uważać każdego, kto został ochrzczony w kościele katolickim lub do niego został przyjęty przez formalne wyznanie wiary, a nie odstąpił formalnym aktem od Kościoła. Niewierzącymi nazywamy tych, którzy byli ochrzczeni w Kościele katolickim, a potem praktycznie z niego wystąpili i są znani jako odstępcy lub zwalczają Kościół. W szczególności należy tu zaliczyć tych, którzy odstępstwa dokonali publicznie, tak że tego faktu nie da się ukryć, a ich postępowanie daje powszechne zgorszenie wiernym lub którzy ściągnęli na siebie kary kościelne za apostazję i uporczywie w nich trwają. Przez osoby, które formalnym aktem odstąpiły od Kościoła, należy rozumieć tych, którzy dokonali odstępstwa bądź na piśmie, bądź wobec dwóch świadków, bądź ujawnili swoje faktyczne wystąpienie z Kościoła wobec przedstawiciela władzy kościelnej, o ile takie stanowisko zewnętrzne pokrywa się z ich przekonaniem wewnętrznym. Analogicznie rozumie się powszechnie pojęcie apostazji”.

W przypadku chęci zawarcia małżeństwa, zgodnie z nr 77 wspominanej instrukcji:

"Osoba, która formalnym aktem odstąpiła od Kościoła a chce zawrzeć małżeństwo ze stronę katolicką, winna złożyć zobowiązanie, że nie będzie przeszkadzała współmałżonkowi w wypełnianiu praktyk religijnych, a także, że nie będzie przeszkadzała, by wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim."

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

[Małżeństwa mieszane]Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20051129195943936

No trackback comments for this entry.
Ślub katolika i luteranki, która kiedyś była katoliczką | 6 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Ślub katolika i luteranki, która kiedyś była katoliczką
Valerisse wto, 17 sty 2006, 15:19:10

1. Czyli rozumiem przez to, że ślub taki może odbyć się w kościele Katolickim i będzie ważny dla obydwu stron.

2. Strona luterańska nie będzie mogła przyjąć sakramentu Komunii.

3. Co do zobowiązań, o których pisze Pani na końcu... O przeszkadzaniu w praktykowaniu komuś wiary nie ma mowy. To sprawa osobista. Jednak problem dotyczy dzieci. Co zrobić, jeśli mąż jest z nazwy katolikiem, ale ma luźne podejście do spraw wiary a żona-luteranka jest gorliwa w swojej wierze? Jak ona może pozwolić mężowi wychowywać dzieci po katolicku, jeśli on nie ma o tym za bardzo pojęcia. Czy nie lepiej, jeśli dzieci wychowyją się w wierze matki i mają dobry przykład życia z Bogiem?

 
Ślub katolika i luteranki, która kiedyś była katoliczką
Marcin W czw, 19 sty 2006, 01:55:14
A jak potem zdecudyiją, że dzieci mają być wychowane po luterańsku? :-)

---
"Bóg jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają.
Do Królestwa Niebios da się dotrzeć z każdej krainy."
Samthann z Clonbroney

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń